Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahvaloenduse andmed näitavad, et hinnanguliselt 76 protsenti Eesti rahvastikust oskab mõnda võõrkeelt. Kui veel 10 aastat tagasi oli levinuim võõrkeel Eestis vene keel, siis tänaseks on selleks inglise keel. Eesti keelt oskab 84 protsenti Eesti rahvastikust: emakeelena 67 protsenti ja võõrkeelena 17 protsenti.

Keelteoskuse kohta koguti infot rahva ja eluruumide loenduse küsitlusel, mis toimus 2021. aasta lõpust kuni 2022. aasta alguseni. Keelteoskuse kohta esitatud küsimuste vastused on üldistatavad kogu rahvastikule alates 3. eluaastast (alla 3-aastaste kohta keelteoskuse infot ei kogutud). Inimene loetakse keelt oskavaks, kui tema keeleoskus võimaldab toime tulla tuttavates keele­kasutus­olu­kordades kõnelemisel, kirjutamisel ja lugemisel. Rahvaloenduse andmed on kogutud 31.12.2021 seisuga ning ei kajasta seetõttu sõjapõgenike andmeid.

2021. aasta rahvaloenduse andmetel oskab hinnanguliselt 76% eestimaalastest ehk 975 320 inimest mõnda võõrkeelt. 2011. aasta rahvaloendusel oli mõne võõrkeele oskajaid 69% (856 225) ning 2000. aastal 64% (851 639). Seega on võõrkeelte oskajate arv viimase kolme loenduse jooksul pidevalt kasvanud.

Iga teine mõnda võõrkeelt valdav Eesti elanik oskab ühte võõrkeelt (48%), iga kolmas kahte (35%). Võõrkeeleoskajatest 13% valdab kolme ning 3% vähemalt nelja võõrkeelt. Ühte ja kahte võõrkeelt oskavate inimeste suhteline arv on suurenenud (2011. aastal vastavalt 43% ja 34%), kolme ja nelja võõrkeelt oskavate inimeste osakaal aga mõnevõrra vähenenud (17% ja 5%).

Inglise keel on levinuim võõrkeel Eestis

Kõige suurem võõrkeele rääkijate osakaal on Viimsis, kõige väiksem aga Sillamäe linnas

Võõrkeelteoskus on sooti üsna võrdne – 74% meestest ning 73% naistest räägib mõnda võõrkeelt. Küll aga on suured erinevused vanusegruppide vahel. Kõige rohkem on võõrkeelte oskajaid 15–29-aastaste seas, kus mõnda võõrkeelt valdab 90% inimestest. Kõige vähem on keelteoskajaid aga üle 65-aastaste seas (68%) ja arusaadavalt ka noorimas, 3–14-aastaste vanuserühmas (48%).

Suurima võõrkeelte rääkijate osakaaluga kohalik omavalitsus on Viimsi vald (87%), järgnevad Jõelähtme vald (85%) ning Rae ja Saue vald (mõlemad 84%). „Võrdluseks, Tallinnas räägib mõnda võõrkeelt 81% rahvastikust ning Tartu linnas 82%. Keskmisest väiksema võõrkeelte oskajate osakaaluga on Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused. Näiteks Narva ja Sillamäe, kus mõnda võõrkeelt räägib vastavalt 36% ja 32% sealsest rahvastikust,“ rääkis Osila.

Viimased uudised