Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Minister Mart Võrklaev koos tiitliga Aasta sumps. Isamaa pilt

Rahandusminister Mart Võrklaev selgitab täna riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis mootorsõidukimaksu lahenduse aluseid.

„Mootorsõidukimaks mõjutab suurt osa ühiskonnast ja vaja oli leida lahendused, mis toetaks nii keskkonnaeesmärke kui ka tooks riigieelarvesse raha juurde ning oleks igati jõukohased meie inimestele ja ettevõtetele,” sõnas rahandusminister.

Selleks, et maks oma peamist eesmärki täidaks – muuta meie linnad inimkesksemaks ja õhk puhtamaks, on maksukohustus laiapõhjaline, mis omakorda tähendab vähe erandeid.

Sõiduki keskkonnamõju arvestavad selle heitmed ja mass. Kuna aga inimeste sissetulekud ja võimalused on erinevad, siis maksu õiglasemaks muutmisel on oluline roll vanuse komponendil, mis aitab eraisikutel maksusummat leevendada – registreerimistasu väheneb juba vähemalt 1 aastat vanade sõidukite puhul, aastamaks hakkab vähenema 5 aastat ja vanemate sõidukite puhul.

Vähe erandeid tähendab ka väiksemat maksudest kõrvalehoidmise riski.

Mootorsõidukimaksul on kolm erandit, esiteks ei maksustata alarmsõidukeid. „Elutähtsa teenuse ja julgeoleku tagamine on meie jaoks prioriteet, ning seega on nad maksust vabastatud,” märkis rahandusminister.

Teisena on maksust vabastatud mootorsõidukid, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud puuetega inimeste transpordiks või puuetega inimesele kasutamiseks. „Kuna suuremat tuge liikumiseks vajavad kõik puudega inimesed, olenemata sellest, kas nad omavad sõiduvahendit või mitte, siis lisaks mootorsõidukimaksu seaduse eelnõus ette nähtud erisusele on nende maksukoormuse maandamiseks töötatud välja täiendavad vajaduspõhised tugimeetmed,” selgitas Võrklaev.

Kolmandana saavad maksuvabastuse konsulaarasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate jms sõidukid, mille maksuvabastus tuleneb välislepingutest ega ole otsustuskoht.

Vastavalt näiteks laste arvule maksuerandi loomist minister heaks lahenduseks ei pea, kuna inimeste sissetulekud ja võimalused on väga erinevad ning maksu kujunemisel on arvestatud, et igaüks saab valida endale jõukohasema lahenduse. „See on ka peamine põhjus, miks me ei saanud maksu disainida üksnes keskkonnamõjust lähtuvalt – see oleks suurema osa sõidukite maksukoormuse väga suureks kasvatanud,” lisas Võrklaev.

Valitsus kiitis eelmisel nädal heaks mootorsõidukimaksu eelnõu ja saatis selle arutamiseks riigikogule. Mootorsõidukimaksu eesmärgiks on linnades autostumise vähendamine, säästliku liikuvuse suurendamine ja inimeste nügimine keskkonnasõbralikumate sõidukite poole.

Rohkem infot mootorsõidukimaksu kohta leiab siin.

Viimased uudised