Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Lõuna Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse Otepää endise vallavanema Kaido Tambergiga ja abivallavanema Kajar Lepikuga seotud kriminaalasja ning esitas mõlemale süüdistuse omastamises kolmanda isiku kasuks. Samuti süüdistab prokuratuur K. Lepikut riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja K. Tambergi ka usalduse kuritarvitamises. Lisaks esitati ühele inimesele süüdistus omastamisele kaasaaitamises.

Prokuratuur süüdistab K. Tambergi ja K. Lepikut kolmes omastamise episoodis, mis toimusid perioodil 2016 kuni 2019 ning olid seotud mitme vallale kuulunud objektiga. Süüdistuse kohaselt omastasid nad kolmanda isiku kasuks Otepää valla raha kokku üle 70 000 euro.

Lisaks süüdistab prokuratuur K. Lepikut selles, et ta rikkus 2017. aastal riigihangete teostamise nõudeid. Nimelt kaasas ta süüdistuse järgi hanke ettevalmistamisesse ja selleks vajalike dokumentide koostamisse ettevõtja, kes hiljem hankel osales ja ainsa pakkujana 100 000-eurose pakkumusega võitis. Prokuratuuri hinnangul rikkus K. Lepik selliselt võrdse kohtlemise põhimõtet ja andis selge eelise juba hanke ettevalmistamise protsessi kaasatud äriühingule.

Endist vallavanemat Kaido Tambergi süüdistab prokuratuur ka usalduse kuritarvitamises seoses Sangaste lossiga. Nimelt otsustas Sangaste vald süüdistuse kohaselt K. Tambergi ettepanekul loobuda oma osalusest OÜ-s Sangaste Mõis. Selleks müüdi äriühingu osa MTÜ-le Sangaste Asundused tingimusel, et ostuhinna tasub MTÜ 2021. aasta detsembriks. Kuigi K. Tamberg teadis, et MTÜ ei ole võimeline ostuhinda tasuma, oli ta nõus omandi täieliku üleminekuga enne ostuhinna tasumist. Nii jäi tulevane Otepää vald Sangaste mõisast ilma. K. Tambergil oli vallavanemana kohustus järgida valla huve ja seista valla varalise heaolu eest. Sellist tehingut tehes ta süüdistuse kohaselt kuritarvitas talle antud usaldust ning tekitas vallale umbes 750 000 euro suuruse kahju.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnul on Otepää vald kui kannatanu esitanud nõude tekitatud kahjude hüvitamiseks kõikide süüdistatavate suhtes. „Kohalike omavalitsuste juhid saavad teha oma tööd sellepärast, et inimesed neid usaldavad. Seetõttu lasub neil ka kõrgem vastutus ja kohustus valla ning sealsete elanike huve kaitsta. Paraku on praegusel juhul kohtueelses menetluses kogutud tõendite põhjal võimalik esitada Kaido Tambergile ja Kajar Lepikule süüdistus mitmes korruptsioonikuriteos. Nende tegude tagajärjel jäi prokuratuuri hinnangul kohalik omavalitsus ilma enam kui 70 000 eurost ja ka osalusest Sangaste Mõisas. Lisaks on alust arvata, et valitud äriühing on saanud hankeprotsessis eelise, mida läbipaistvas ja võrdset kohtlemist väärtustavas omavalitsuses kindlasti juhtuda ei tohi,“ ütles Kaldoja.

Kohus ei ole eelistungi aega veel määranud. Kohtueelse menetluse viis läbi Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.

Viimased uudised