Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigiprokuratuur analüüsis endise rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse suhtes esitatud kuriteokaebust ja jõudis järeldusele, et kriminaalmenetluse alustamiseks ei ole alust.

Prokuratuurile esitati 18. oktoobril kuriteokaebus, mille kohaselt on kaebuse esitajal tekkinud kahtlus, et rahandusminister on suunanud enda Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks nimetamise käiku ja pannud sellega toime toimingupiirangu rikkumise eriti suures ulatuses. Prokuratuur analüüsis põhjalikult kuriteokaebust, selle lisasid ja ka avalikkuses seoses Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi nimetamisega avaldatud informatsiooni.

Riigiprokuröri Laura Aiaotsa sõnul on reguleeritud, et Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi esitab küll rahandusminister, kuid kandidaadi leidmise protsess on reguleerimata. „Korruptsioonivastase erikomisjoni istungitel poliitikute ja ametnike poolt antud selgituste kohaselt ei olnud kandidaadi leidmine rahandusministri ülesanne, vaid eelkõige erakonnajuhtide omavahelise kokkuleppe küsimus ehk poliitiline otsus. Reaalselt täitis Rahandusministeerium kandidaadi leidmisel seega formaalset rolli, vastutades vajalike dokumentide ja valitsuse korralduse ettevalmistamise eest. Kuriteokaebuses esitatud informatsiooni hinnates Keit Pentus-Rosimannus seda protsessi sisuliselt ei suunanud, sest otsuse kandidaadi leidmiseks oli peaminister teinud sõltumata rahandusministri tegevusest,“ ütles prokurör.

Kuriteokaebuses ei ole ka tõendeid, et rahandusminister oleks suunanud kandidaadi esitamisele eelnenud kandidaadi leidmise poliitilist protsessi, sest mitmete juhtivpoliitikute selgituste kohaselt pakkus kandidatuuri välja peaminister. Samuti viibis rahandusminister kandidaadi Vabariigi Valitsusele esitamise ajal välislähetuses ja teda asendas maaeluminister – ehk Keit Pentus-Rosimannus ei osalenud enda kandidatuuri kinnitamises.

„Kriminaalmenetlus riivab inimeste põhiõigusi äärmiselt intensiivselt. Seetõttu on kriminaalmenetlus äärmuslik vahend ja seda ei saa alustada olukorras, kus tuleks kriminaalmenetluse käigus alles hakata otsima kriminaalmenetluse alust. Toimingupiirangu rikkumise uurimiseks saab alustada kriminaalmenetlust, kui on alust arvata, et ametnik on oma ametialase tegevusega osalenud enda või endaga seotud isikute suhtes otsuste tegemises või suunamises, aga praegusel juhul oli see otsus tehtud ametniku tegevusest sõltumata. Kandideerimisprotsessis kandideerimiseks vajaliku dokumendi või CV koostamine ei ole käsitletavad toimingupiirangu rikkumisena,“ lisas Aiaots.

Prokuratuurile esitatud ja kättesaadavatest materjalidest ei ilmnenud ühtegi asjaolu, millest saaks järeldada Keit Pentus-Rosimannuse poolt otsuse sisulist suunamist tema nimetamisel Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks. Seetõttu tuleb kriminaalmenetlus jätta alustamata. Kuriteokaebuse lahendamisel lähtub prokuratuur seadusest ja saab anda hinnangu, kas olemasoleva informatsiooni põhjal on alus kriminaalmenetlust alustada või mitte. Kui kirjeldatud tegevus ei vasta karistusseadustikus sätestatud kuriteokoosseisule, siis kriminaalmenetlust alustada ei saa.

Viimased uudised