Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa pilt.

Isamaa peasekretäri, riigikogu sotsiaalkomisjoni kuuluva Priit Sibula sõnul on siia saabuvate sõjapõgenike puhul oluline, et nad ei satuks venekeelsesse keskkonda. Lisaks eestikeelsele kooliharidusele tuleb tema sõnul luua sõjapõgenikele ukraina-keelne ja eestimeelne kompetentsikeskus-kool.

„Ühelt poolt on kindlasti õige, et esimene eelistus lapse koolivaliku puhul on, et tegemist oleks eestimeelse ja eestikeelse kooliga,“ rääkis Sibul, lisades, et siia saabuvate ukrainlaste sattumist venekeelsesse keskkonda tuleb vältida.

„Me ei tea, kui kaua sõda Ukrainas kestab. Venekeelne koolikeskkond aga ainult taastoodaks keelelist segregatsiooni, mis riigi pikemas perspektiivis halvab. Näeme ju tänasenigi, et integratsiooniprotsess pole Eestis õnnestunud ning siinne venekeelne kogukond ei ole ühiskonnaga integreerunud,“ ütles Isamaa peasekretär.

Samas rõhutas Sibul, et üleöö uude keelekeskkonda sattumine teeb ukraina laste jaoks hariduse omandamise keeruliseks, mistõttu tuleb pakkuda erinevaid lahendusi.

„Kõik ukraina lapsed ei ole valmis koheselt täielikult eestikeelseks koolikeskkonnaks. Seepärast on vaja luua kompetentsikeskus-kool, mis oleks ukraina-keelne ja eestimeelne. Et lapsed saaksid hariduse, mis oleks lõimitud Ukraina haridussüsteemi osana ning sobiks meie õigusruumi. Et lapsed, kes seal õpivad, saaksid emakeelse õppe ja süvendatud eesti keele õppe, säilitades samal ajal oma kultuurikeskkonna ning saaksid osa ka Eesti kultuurikeskkonnast,“ kirjeldas Sibul, märkides, et Eestile on jõukohane asutada esialgu üks selline kool-kompetentsikeskus Tallinnas.

„Selles koolis aidatakse nii kooli enda kui ka teistes Eestimaa koolidest pärit seal õppivaid ukrainakeelseid õpilasi. Loodud kompetentsikeskuse peamiseks ülesandeks on korraldada ja nõustada teistes omavalitsustes munitsipaalkoolides õppivate ukrainlaste aitamist,“ rõhutas ta.

Viimased uudised