Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Raigo Pajula, Presidendi kantselei

President Alar Karis kutsus eritribunali loomise tuumikgrupi riikide juhtide veebipõhisel tippkohtumisel kõiki riike üles suurendama üleilmset toetust vastutuse tagamisele Venemaa poolt Ukrainas toime pandud agressiooni eest. „Me võlgneme selle paljudele ohvritele nende kannatuste ja valu eest,” ütles Eesti riigipea. „Ilma õigluse tagamiseta ei saabu Ukrainas püsivat rahu.”

„Agressor on reeglitel põhineva rahvusvahelise korra jalge alla trampinud, eirates jultunult ÜRO põhikirja, rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigusi,” ütles president Karis. „Eesti on võtnud endale kohustuse leida võimalus kurjategijate vastutusele võtmiseks.” President Karis märkis, et mõne päeva pärast kohtub Tallinnas Ukraina vastu suunatud agressioonikuriteo eritribunali loomise tuumikgrupp. 

President Karise sõnul annavad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu hiljutised määrused Putini ja Lvova-Belova vahistamiseks lootust, et õiglus pääseb võidule. „Need annavad märku otsusekindlusest karistamatuse vastu,” ütles ta ja kutsus riike üles tegema Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga vahistamismääruste täideviimisel koostööd, sest ainult karistamatuse lõpetamine aitab selliseid kuritegusid ennetada.

Eesti riigipea sõnul on Venemaa agressioonikuritegu kõigi teiste Ukrainas toime pandud kuritegude allikas ja sillutab teed jõhkratele massikuritegudele. „Ukraina vastu suunatud agressioonisõja eest vastutavate isikute kohtu ette toomine aitab peatada Venemaa agressioonitsükli, millele oleme ajaloos ikka ja jälle tunnistajaks olnud,” rääkis ta. „Agressioonikuritegu ei saa jääda karistamata – olgu see toime pandud Ukrainas või mujal.” 

President Karis tõi välja, et Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul puudub jurisdiktsioon Venemaa poolt Ukrainas toime pandud agressioonikuriteo üle, mistõttu toetab Eesti Ukrainat nende püüdlustes ja keskendub tribunali loomisele, et tuua Ukrainas aset leidnud agressiooni eest vastutajad kohtu ette. „Meie kohustus on leida lahendus, mis ei lase Venemaa juhtkonnal peituda isikupuutumatuse taha,” märkis Eesti riigipea.

Viimased uudised