Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: vbl Ardi Hallismaa

Täna said Tartus rakendusliku kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastmetunnused Kaitseväe Akadeemia 48 maa-, õhu- ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 24 ohvitseri. Vanemallohvitseri põhikursuse lõpetas 47 õppurit, kellest 42 said nooremveebli auastme.

„Soovin palju õnne kõigile Kaitseväe Akadeemia põhikursuse ja keskastme kursuse lõpetajatele! Ja tere tulemast kaitseväe ohvitserkonda, värsked nooremohvitserid!” ütles president Alar Karis lõpetajatele peetud kõnes. „Mina annan teile tänase päeva puhul omalt poolt sõjaväelise auastme, kuid sellest tähtsama olete juba saanud mujalt. Oma väärtushinnangud ja südikuse olete saanud kaasa kodust, ning oma tarkused ja teadmised siitsamast õppeasutusest. Teie eelseisev teenistus Eesti kaitseväes tõotab anda teile ka selle kõige olulisema – eneseteostuse ja tänuväärse teadmise, et olete teinud Eesti kindlamaks ja paremaks paigaks.”

Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati cum laude lõpetanud nooremleitnant Kris Antsmaa ning mereväe põhikursusel nooremleitnant Ants Hendrik Liivak. Kursuste parimatele andis kaitseväe juhataja kindral Martin Herem üle ohvitseri mõõgad.

Õhuväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati cum laude lõpetanud nooremleitnant Hans Kristian Laur, kellele kaitseväe juhataja kindral Martin Herem andis üle ohvitseri vestu.

Magistrantuuris tunnistati parimaks õppuriks cum laude lõpetanud vanemleitnant Mati Jänes, keda tänati hinnalise kingitusega.

Kutseõppe parimaks õppuriks tunnistati nooremveebel Ragnar Piirjõe, kes sai koolilt tänutäheks hinnalise kingituse

Sel aastal andis Kaitseväe Akadeemia seitsmendat korda välja ka erukolonelleitnant Ülo Tamre ja proua Tamara Tamre loodud sihtfondi rahalise preemia põhikursuste parimate juhiomadustega lõpetajatele. Kaitseväe Akadeemia kõrgharidusastme põhikursuste õppuritest sai preemia nooremleitnant Kaido Laugason ning kutseõppe tasemel tunnistati parimate juhiomadustega lõpetajaks nooremveebel Valeri Kruume.

Aktusel tunnustati ka 2024. aasta parima põhikursuse lõputöö autorit, kelleks osutus nooremleitnant Hans Kristian Laur uurimistööga „Teenistuskogemuse mõju tegevväelase karjääri kaaluvate ajateenijate tegevteenistusse tuleku kavatsusele”. Parima magistritöö tiitli pälvis cum laude lõpetanud major Virgo Vutt tööga „Konflikti osapoole abistamine Ukraina sõja näitel”.

Rakenduskõrgkoolide rektori nõukogu stipendiumi „Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2024” pälvis nooremleitnant Kaido Laugason tööga „Ajateenijate seast üksuse juhtide valimine 2. jalaväebrigaadi näitel”.

Kaitseväe Akadeemia lõpetanud ohvitserid ning allohvitserid asuvad teenistusse erinevatesse kaitseväe ja Kaitseliidu väeosadesse.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Tänavu on huvilistel akadeemia maa-, mere- ja õhuväe põhikursustele võimalik sisseastumisdokumente esitada kuni 3. juulini.

Viimased uudised