Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

valga abikeskus

PPA teeb Valga-Valka ettevõtjatega igakülgset koostööd, et kaksiklinna elanikud saaksid valitsuse kehtestatud eriloal tööl edasi käia.

PPA juhib tähelepanu, et piiriületuse erand kehtib üksnes Valgas registreeritud elanikele, kes töötavad Valkas ja Valka linnas registreeritud elanikele, kelle töökoht on Valgas.

Tõendamaks töötamist Valkas või Valgas piisab, kui esitate taotlusele töölepingu koopia või näiteks tööandja kirjaliku kinnituse vastavas ettevõttes töötamise kohta. Taotlusevorm on politsei kodulehel.

Taotluste läbivaatamist lihtsustab, kui Valga ja Valka ettevõtjad koondavad oma töötajatest, kellele eriluba laieneb, kokkuvõtva nimekirja ning edastavad selle PPA meiliaadressile ppa@politsei.ee ülevaatuseks. Nimekirja tuleks lisada töötajate ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktnumber ning ettevõtte andmed, kus ja millal nad tööle peaks asuma. PPA kontrollib esimesel võimalusel nimekirja üle ning kinnitab, kas ja kellele on erandkorras piiriületus lubatud. Samamoodi vaadatakse esimesel võimalusel üle üksikisikutelt laekunud taotlused.

17. märtsil, mil piirikontroll taaskehtestati, esitasid mitu inimest Valga piiripunktis kohapeal vastava taotluse, mis kontrolliti kohe üle ning inimestel lubati peagi minna Valkast Valgasse ja vastupidi tööle. Ühtlasi oli 17. märtsi hommikuks mitmelt ettevõttelt laekunud PPA-le nimekirju töötajatest, kel on erandkorras luba üle piiri naaberlinna tööle minna. Laekunud nimekirjade kontrollimise järel võimaldas PPA peagi ka neile, kel lubatud, võimalikult kiire piiriületuse juba samal päeval.

Viimased uudised