Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Põlvamaa kaheksas vallas esmaspäeva õhtul lõppenud rahvaküsitluse esialgsete tulemuste kohaselt lükkasid hääletamas käinud inimesed tagasi valitsuse ettepaneku sundliita Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vald.

Kahel küsitluspäeval väljendas oma seisukohta selles küsimuses tagasihoidlik 6,1 protsenti kaheksa valla hääleõiguslikest elanikest, selgus esialgsetest tulemustest.

Maavanem Igor Taro sõnul oli osalusaktiivsus suurem Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallas, neist kahes esimeses mõõdeti osalusprotsendiks 15 ja Valgjärvel tegi valiku 17 protsenti hääleõiguslikest elanikest.

Teistes valdades seevastu jäi osalusprotsent alla kümne. „Suur-Põlvat jättis see küsimus külmaks,” nentis Taro Lõunaeestlasele.

Vastse-Kuuste üllatas

Enamikus valdades ütlesid inimesed suure Põlva valla loomise ettepanekule EI ning suurim EI-protsent oli Valgjärve vallas, kus vastalisi kogunes 80 protsenti.

Teistes valdades moodustasid EI-hääled Taro vahendatud andmetel umbes kaks kolmandikku kõigist häältest.

Küsitluse suurima üllatuse valmistas Vastse-Kuuste vald, sest seal valiku teinud inimestest koguni 70 protsenti hoopis pooldas Suur-Põlva valla loomist.

Kõlleste vallas jagunesid elektrooniliselt antud hääled Taro sõnul EI- ja JAH-hääled enam-vähem pooleks, samas kui paberhääled läksid valdavalt EI-poolele, kallutades nõnda ka kogu valla tulemuse selgelt EI-poolele.

Pärast küsitlustulemuste kinnitamist edastatakse need valitsusele, kes peaks juunikuus otsustama, milliseks Põlvamaa halduskorraldus viimaks kujuneb.

Kõik asjasse puutuvad vallavolikogud on juba varasemalt otsustanud, et ei toeta valitsuse sellist sundliitmisplaani. Volikogudes soovitakse, et kaheksa valda moodustaksid kaks omavalitsust, neist üks koondaks Põlva valla ümber praegused Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste valla ning teise valla moodustaksid Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve, kelle elanike arv jääb aga alla haldusreformi nõutud 5000 elaniku piiri.

ARVED BREIDAKS

PILDIL: Häälte lugemine Põlva maavalitsuses. FOTO: IGOR TARO

SAMAL TEEMAL: Põlva ja Kanepi sundliitmise plaan pandi tagantjärgi rahvaküsitlusele

Viimased uudised