Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Põlvamaa Arenduskeskus viib oktoobrikuu jooksul maakonna ettevõtete seas läbi küsitluse, mille eesmärk on koguda sisendit uude Põlvamaa arengustrateegiasse ning planeerida Arenduskeskuse tegevusi selles valdkonnas.  

Küsimused puudutavad Põlvamaa ettevõtete hetkeolukorda ja suurimaid arengutakistusi ning selle tulemusi kasutatakse üldistatuna Põlvamaa arengustrateegia 2035+ majandusarengu teemavaldkonna tegevussuundade määratlemisel ja tegevuste planeerimisel. Samuti on küsitluse tulemused aluseks Põlvamaa Arenduskeskuse lähiaastate ettevõtluse toetamisele suunatud tegevuste planeerimisel.

Näiteks uuritakse, millist tuge vajaksid ettevõtted müügitulu kasvatamisel; mis takistab (suuremat) eksporti; mida peetakse Põlvamaa suurimateks tugevusteks ja nõrkusteks; millised tegevused aitaksid Põlvamaa konkurentsivõimet tõsta jne.

Küsitlusest on oodatud osa võtma kõik Põlvamaale registreeritud ettevõtted. Vastata saab lingil: https://goo.gl/forms/qhniTxkvFiDgc3FC2 ja see võtab ca 15 minutit. Küsimustele saab vastata kuni 22. oktoobrini 2018.

Anonüümne kokkuvõte küsitluse tulemustest avaldatakse Põlvamaa portaalis. Põlvamaa uuendatud arengustrateegia valmib 2019. aasta jaanuari keskpaigaks.

Kommentaarid

Viimased uudised