Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

veiseliha

Raskustes piima- ja sealihatootjatele makstakse käesoleval aastal erakorralise kohandamistoetusena kokku 16,2 miljonit eurot kriisiabi, millest 79 protsenti kuulub piimakarjakasvatajatele ja ülejäänu sealihatootjatele.

„Kriisiabi maksmise eesmärk on toetada raskustes olevaid piima- ja sealihasektoreid ning aidata seeläbi kaasa turu stabiliseerimisele,” lausus maaeluminister Tarmo Tamm.

Euroopa Komisjon on eraldanud erakorraliseks abiks Eestile kokku 8,08 miljonit eurot, millele riigi poolt lisatakse juurde teist sama palju, teatas maaeluministeerium.

Toetust saab taotleda piimatõugu lehma kohta, keda piimatootja pidas 2016. aasta 1. detsembri seisuga või sea kohta, keda sealihatootja pidas 2016. aasta 1. mai seisuga. Kohandamistoetuse saamiseks tuleb loomapidajatel esitada taotlus.

Kolm tingimust taotlejale

Piimandussektoris antakse toetust piima turustavatele või jõudluskontrollis osalevatele piimatootjatele, kes vastavad ühele järgnevatest tingimustest:

a) on väiketootjad;

b) ei suurenda tootmist;

c) on ühinenud mõne maaelu arengukava keskkonnatoetuse skeemiga.

Sama kolme tingimuse alusel makstakse toetust ka seakasvatussektoris. Samuti on nii piima- kui sealihatootjatel võimalus taotleda toetust kui nad võtavad kohustuse mitte suurendada oma piimatõugu lehmade, sigade või emiste arvu taotluse esitamise päevast kuni 2017. aasta 1. maini.

Seakasvatuse puhul on 2016. aastal sigade Aafrika katku puhangute tõttu III tsooni jäänud sigade puhul ühikumääraks 27,24 eurot looma kohta, 2015. aastast jätkuvalt III tsoonis olevate sigade puhul 22,52 eurot looma kohta ning muudes piirkondades 13,62 eurot emise ja 8 eurot sea kohta.

Juhul, kui sealihatootjate poolt taotletud kogusumma ületab toetuste üldmahus ette nähtud 21 protsendi piiri, vähendatakse kõiki sea kohta makstavaid ühikumäärasid proportsionaalselt.

Piimalehma arvestuslik toetusmäär on 153 eurot piimalehma kohta, kuid lõplik toetusmäär selgub pärast taotlemist.

Kohandamistoetuse taotluste vastuvõtt on planeeritud 30. jaanuarist kuni 8. veebruarini.

Lõunaeestlane

Viimased uudised