Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kääpa ja Paidra vahelisel lõigul murdis sügistorm maha 30 suuremat ja väiksemat puud. Foto: PMA

Eelmise aasta lõpp ja käesoleva algus oli Võru linnale äärmiselt ebasoodus Tamula järve ja Võhandu jõe üleujutusohu osas.

Ohtratele sademetele (Eesti 2020. a veebruari keskmine sajuhulk oli 76 mm, mis on 223 protsenti normist https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kuukokkuvotted/) lisandus kolm korralikku tormi, mis murdis Võhandu voolusängi kaldal kasvanud puid.

Esimene hoiatus tuli PMA-le peale Võhandu plaanilist niitmist, kui veetase püsis endiselt kõrge. Võib tunduda, et mõni üksik puu ei tekita vette sattudes olulisi probleeme, kuid voolusängi väikese langu ja suure vooluhulga puhul on veetaseme kõikumine märkimisväärne. Lisaks kogub selline puu vees paratamatult voolu poolt kantavaid taime- ja settekoguseid, mis külmumise korral tekitavad korraliku vastupidava paisu.

Põllumajandusamet sai mitmeid Võhandu äärsete maaomanike kurtmisi sisse kukkunud ja vooluvett paisutavatest puudest. PMA spetsialistid pidid iga kord tegema paadisõidu, et kontrollida avariitöödena kõrvaldatud voolutakistuste töömahtu ja fikseerima tormide tekkinud uusi takistusi. Võhandu kaldad Kääpa sillast kuni Paidra sillani on raskesti ligipääsetavad, mis raskendas avariitööde tegijate tööd ja nõudis voolutakistuste asukohtade täpset fikseerimist. Tänu hanke võitnud OÜ Kagumerki ennastsalgavale tegevusele suudeti voolutakistused Võhandul operatiivselt likvideerida.

Selle tulemuseks oli, et ekstremaalsete ilmastikutingimuste juures ei väljunud Võhandu ja Tamula Võru linnas oma piiridest.

Veemajanduskavaga kehtestatud „Üleujutuste ohjamise kava“ on Põllumajandusametil samuti oma roll. Võru linnavalitsus kaasas Põllumajandusameti spetsialistid projekteerimistingimuste ja projektlahenduse väljatöötamise protsessi eesmärgiga rakendada nende kogemusi Võru linna üleujutuste eest kaitsmiseks.

Kommentaarid

Viimased uudised