Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Ohutusnõudeid on kohustatud järgima kõik taimekaitsevahendite kasutajad – nii professionaalsed põllumehed kui ka hobiaednikud, karuputke tõrjujad, haljastajad, maanteede ja raudteede hooldajad ning teised mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajad.

Põllumajandus- ja toiduameti taimekaitse ja väetise osakonnajuhataja Eva Lind tuletab meelde, et majandus- ja kutsetegevuses tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab kehtivat taimekaitsetunnistust. „Taimekaitsetunnistust peab omama ka avalikus kohas tõrjetööde teostaja. Professionaalne kasutaja järgib head taimekaitsetava, integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust,“ kirjeldas Lind.

Lind lisas, et taimekaitsetunnistuseta võivad vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid kasutada hobiaednikud koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel. „Ka sel juhul tuleb rangelt järgida kõiki ohutusnõudeid, et mitte ohtu seada ennast, oma lähedasi ja ümbritsevat keskkonda,“ rõhutas Lind.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. „Selline registreering puudub üldjuhul kolmandatest riikidest ja ka teistest EL riikidest toodud või interneti teel tellitud vahenditel. Turule mitte lubatud taimekaitsevahendi puhul ei ole teada nende mõju inimesele, loomadele, keskkonnale ja  seetõttu võib nende kasutamine põhjustada pöördumatuid kahjusid. Samuti võib keelatud vahenditega töödeldud saak ohustada tarbija tervist,“ selgitas Lind.

Oluline on meeles pidada, et:

  • Pritsimistöid ei tohi teha, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25°C ja tuule kiirus suurem kui 4 m/s. Arvestada tuleb ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine.
  • Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtib Eestis juba aastaid õitsvate taimede pritsimise keeld. Seda nõuet peaks  järgima ka näiteks sipelgatõrjevahendi puistamisel koduaias. Õitsvatele taimedele sattunud vahendiga puutuvad kokku ka tolmeldajad ja selline kokkupuude on neile suureks ohuks. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul võib taimekaitsevahendit kasutada  varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ega teised tolmeldajad ei lenda (kell 22.00 – 05.00).
  • Et vältida taimekaitsevahendite sattumist pinna- ja põhjavette on oluline kinni pidada veekaitsevööndis kehtivatest piirangutest ning kõigist teistest kasutuspiirangutest.
  • Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid. Taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.
  • Taimekaitsetöödel peab järgima kõiki seadusandluses kehtestatud nõudeid, et vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale.

Eestis lubatud taimekaitsevahendid on leitavad taimekaitsevahendite registrist. Taimekaitsetunnistuse kehivust on võimalik kontrollida siit.

Viimased uudised