Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Nädalavahetusel avastasid politseinikud kontrolli käigus üheksa välismaalast, kes rikkusid viiruse tõttu kehtestatud Eestisse sisenemise piiranguid.

Pühapäeval, 28. märtsil kontrollisid politseinikud Pärnumaal välismaalaste Eestisse sisenemise seaduslikkust ning tuvastasid kokku üheksa Ukraina kodanikku, kes rikkusid praegu kehtivaid Eestisse sisenemise piiranguid.

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Margo Petersi sõnul kontrollisid politseinikud Pärnumaal Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel pühapäeval kokku üle 160 sõiduki, mis tulid Eestisse Ikla piiripunkti kaudu. Kokku kontrolliti 239 inimest, kellest rohkem kui pooled olid välismaalased. Kontrollitud välismaalastest tuvastas politsei rikkumised viiel välismaalasel.

„Neljal Ukraina ja ühel Valgevene kodanikul puudus kehtestatud piirangutest lähtuvalt alus Eestisse sisenemiseks. Nende kõigi puhul oli politseinikel põhjust arvata, et nad soovivad hakata Eestis tööle, kuigi kaks neist väitsid, et tulid siia sõbra sünnipäevale,“ rääkis Peters.

Sama päeva õhtul pidasid politseinikud Pärnu lähedal kinni Ukraina numbrimärkidega Mercedes-Benz Sprinteri, milles oli üheksa Ukraina kodanikku, kellest neljal puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. „Mehed rääkisid, et soovivad Eestis alustada ettevõtlusega ja Eestis töötamise õigus neil puudus,“ sõnas Peters.

Kõigil üheksal välismaalasel lõpetati viisavaba viibimine ennetähtaegselt ning nad pidid sõitma tagasi oma koduriiki.

Margo Peters selgitas, et viiruse tõttu saavad välismaalased praegu Eestisse tööle tulla ainult sel juhul, kui neil on juba piiri ületamise hetkeks olemas kindel tööandja ja nende töötamine Eestis on korrektselt registreeritud. „Kui töötamine on nõuetekohaselt registreeritud, siis kontrolli käigus politseiametnik näeb seda infot. Tuletan kõikidele välismaalasi palkavatele ettevõtetele meelde, et välismaalaste töötamine tuleb korrektselt registreerida Politsei- ja Piirivalveametis,“ lausus Peters.

Peters toonitas, et hetkel kehtivate rangete reisimispiirangute ajal ei tasu tööandjatel välismaalasi tööle kutsuda nii-öelda ehkupeale ning samuti ei tasu jätta tööle vormistamise toiminguid viimasele hetkele. „Lisaks tasub Eesti tööandjatel teha selgitustööd oma praegustele välismaalastest töötajaile. Neile on kindlasti mõistlik jagada infot, et nad ei kutsuks oma sõpru ja tuttavaid Eestisse, kui neil ei ole siin kindlat töökohta. See õnnemäng võib lõppeda pikaajalise töötamise keeluga,“ lisas Peters.

Kehtivate Eestisse sisenemise piirangutega saab täpsemalt tutvuda politsei veebilehel.

Viimased uudised