Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Politsei ei leidnud midagi kahtlast selles, et keegi oli Võru haigla hooldusosakonnas viibiva vanainimese eest ära hääletanud, kuigi kõik dokumendid olid poja käes.

Lõunaeestlane kirjutas vahetult pärast valimisi, et ühe Võru haigla hooldusosakonnas viibiva eaka naise eest oli valimistel keegi ära hääletanud. Hiljem tuli välja, et haiglas käis kohal Võru valla jaoskonnakomisjon nr 8 (Väimela). Naise eest oli ära hääletatud, kuigi naise dokumendid olid kõik poja käes.

Poeg pöördus asjaga soeses politseisse ja sai nüüd vastuse, et midagi kahtlast ei leitud. Naine oli haiglas saanud miskitmoodi ilma dokumendita 11. oktoobril ära hääletada.

Politseilt saabunud vastus oli järgmine: „Avalduse kontrollimise käigus on tuvastatud, et Teie ema võttis hooldekodus olles osa kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest 11. oktoobril 2017. aastal. Teie ema poolt valimissedele vastu antud allkiri asub Võru Valla valimisjaoskonnas. Sellega tutvumiseks tuleb pöörduda pr Inge Leelanssi poole.”

Võru valla valimiskomisjoni esimees Inga Leelanss andis asja kohta järgmise vastuse: „Valimiskomisjonil on olemas info, et jaoskonnakomisjon käis Lõuna-Eesti Haiglas hääletamist läbi viimas 11.10.2017. Sama päeva õhtul edastas jaoskonnakomisjon seadusest tulenevalt kõik väljaspool elukohta hääletanute ümbrikud ja valijate nimekirjad allkirjadega maakonna valimisjuhile, kes edastas nimekirjad omakorda Vabariigi Valimisteenistusele. Võru valla valimiskomisjonile teadaolevalt on antud küsimusega Vabariigi Valimisteenistuse poole ka pöördutud.”

Politseist Võru inimese järelpärimisele saabunud vastus.

Viimased uudised