Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Veebiplatvormid hakkavad uuel aastal Maksu- ja Tolliametile edastama teavet seal tegutsevate müüjate ja teenusepakkujate ning nende poolt teenitud tulu kohta. Seega on edaspidi võimalik lihtsamalt kontrollida, kas tuludeklaratsioonil esitatud andmed vastavad inimestele tegelikele sissetulekutele.

MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja sõnul tuleb platvormihalduritel esmakordselt MTA-le esitada teave 31. jaanuariks 2024. „Ootame andmeid 2023. aastal teenitud tulude kohta. Edaspidi tuleb igal aastal eelneva aasta kohta andmed esitada,” selgitas ta platvormide uut kohustust.

Uus aruandekohustus ei vabasta siiski inimesi, olgu siis müüjat või teenusepakkujat tema enda seadusjärgsest kohustusest oma teenitud tulusid kord aastas füüsilise isiku tuludeklaratsioonil kajastada. „Muudatuse eesmärk on anda meile võimalus inimeste poolt esitatud andemete tõhusamaks kontrollimiseks aga eraisiku vaates muutub asi  tulevikus lihtsamaks. Plaanime kogutud andmete põhjal hakata tuludeklaratsioone eeltäitma, nagu praegu teeme seda ametlikult saadud palga andmetega,“ sõnas Oja.

Platvormihalduritel on kohustus esitada teavet müüjate või teenusepakkujate kohta, kes viivad platvormi vahendusel tasu eest läbi vähemalt ühte järgmistest tegevustest:

  • kinnisasja või selle osa rendile või üürile andmine, näiteks eluruumi lühiajaline rent AirBnBs;
  • aja- või ülesandepõhise teenuse osutamine, näiteks Stebbys massaažiteenuse osutamine;
  • asja võõrandamine, näiteks oma valmistatud käsitöö ehete müümine Yagas;
  • transpordivahendi rendile või üürile andmine, näiteks Autolevi vahendusel auto rentimine.

Platvormihalduritel tuleb teavet koguda ja esitada nii platvormil tegutsevate Eesti, kui teiste Euroopa Liidu liikmesriikide maksukohustuslaste kohta. „Teiste liikmesriikide maksukohustuslaste kohta saadud teabe edastame vastavate riikide maksuhalduritele. Samal põhimõttel edastavad ka teised liikmesriigid meile sealsetelt platvormihalduritelt kogutud teabe Eesti maksukohustuslaste kohta,” selgitas Oja.

Inimese kohta rakendub aruandluskohustus hetkest, kui ta teeb vähemalt 30 tehingut ja/või saab asja müügi eest tasu üle 2000 euro.

Järgmisel nädalal toimub Maksu- ja Tolliametis ümarlaud, kuhu on oodatud kõik Eesti tegutsevad platvormihaldajate esindajad. „Plaanis on tutvustada meie uue aruandlusvormi e-teenust, kohal on maksuauditiosakonna nõustajad ja juriidilistele küsimustele vastavad MTA õigus- ja maksueksperdid,“ lisas Oja.

Viimased uudised