Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eile Mõniste rahvamajas peetud Rõuge vallavolikogu istungil lahvatas konflikt, kui volikogu revisjonikomisjoni esimees Ain Pajo teatas, et teda ei lasta andmetele ligi.

Pajo ütles, et komisjon oli koostanud tööplaani ja teinud palju tööd ära, aga kui hakati valla asutuste kohta infot küsima, siis seda ei antud. Volikogu esimees Aigar Kalk oli blokeerinud info väljastamise argumendiga, et selleks oleks pidanud tegema taotluse veebruarikuus.

Pajo küsis selle peale, et kuidas sai komisjon veebruaris taotlust teha, kui sel ajal polnud uut Rõuge valda ega revisjonikomisjoni veel olemaski. Pajo ütles, et ta saab aru, et vallavalitsuse liikmetel on seoses omavalitsuste ühinemisega palju tööd, aga samas peab ta info andmisest keeldumist põhjendamatuks.

Rõuge valla revisjonikomisjonile pakuti võimalust info hankimiseks järgmisel aastal, aga Pajo sõnul muutub asi siis palju keerulisemaks, sest selleks ajaks on paljud vastutavad ametnikud ka koondatud või ametist lahkunud.

Palju vaidlusi tekitas Rõuge vallavolikogu istungil ka maamaksumäära kehtestamine. Volikogu esimehe Aigar Kalki välja pakutud eelnõu nägi ette kõigi omavalitsuste keskmist, mille volikogu ka heaks kiitis. Selle järgi kehtestatakse vallas 2018. aastal maamaksu (sh metsamaa) määr 2,3 protsenti ning põllumajandusmaa maksumäär 1,8 protsenti.

Sellisele lahendusele vaidles vastu Erki Sok, kelle arvates on see ebaõiglane metsaomanike suhtes. Samuti oli vastu Meelis Mõttus, kes ütles, et RMK-lt ja neilt, kes vallas ei ela, võiks maksu täie rauaga sisse nõuda ja siis oma inimestele vahe kuidagi kompenseerida. Maksimaalne võimalik maksumäär on 2,5 protsenti. Samuti oli vastu Tarvi Tuusis, kelle arvates võiks maksumäär olla kõigile võrdne.

Jaak Pächter tegigi ettepaneku kehtestada ühtlane 2-protsendiline maamaksumäär, aga see ettepanek ei leidnud piisavalt toetust.

Ain Pajo ütles maamaksu määra kehtestamise kohta, et kui varem olid kõigis omavalitsustes maksumäärad erinevad, arvestades piirkondlikke eripärasid, siis keskmisega pole keegi rahul. Ta soovitas tulevikus jätta kehtima piirkondlikud maksumäärad. Volikogu esimees Aigar Kalk ütles selle peale, et siis võiks igas külas oma maksumäära kehtestada.

Volikogu kinnitas Misso, Haanja, Rõuge, Varstu ja Mõniste valdade lisaeelarved, mis olid seotud ühinemistoetuste väljamaksmisega. Ühtlasi kinnitas volikogu eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse maksmisel, nende kohta saab täpsemalt lugeda Rõuge valla veebist.

Volikogu andis loa tehislume tootmisväljaku detailpaneeringu algatamiseks Haanjasse Taltjärve äärde.

Volikogu määras esindajad valla koolide hoolekogudesse:

Haanja Kool – Erki Sol
Misso Kool – Ere Käis
Mõniste Kool – Katrin Roop
Rõuge Põhikool – Raul Ermel
Varstu Kool – Ruth Kuuba.

Ain Pajo juhtis volikogu istungil tähelepanu veel ühele asjale: nimelt oli vallavanem Mailis Koger edastanud volikogu liikmetele Nursipalu harjutusväljaga seotud dokumendid, mille Jaak Pächter 28. novembri istungil vallavalitsusele üle andis. Kummalisel kombel oli nende sekka aga sattunud veel üks dokument, mida Pächter üle ei andnud. Pächter, kes oli mitu nädalat Indias reisimas, seda kirja ei näinud ja tagasi tulles tabas teda üllatus. Vallavanem Mailis Koger ütles selle peale, et see polnud mingi identiteedivargus või muu kriminaalne tegu, vaid lihtsalt inimlik eksitus. Ta soovitas edaspidi aegsasti teada anda, kui midagi sellist peaks juhtuma.

Volikogu esimees Aigar Kalk avaldas vallavanemale toetust ja ütles, et praegu on vallavalitsusel seoses ühinemistega väga palju tööd, käsil on koondamised. Kalk avaldas lootust, et kõik läheb lõpuks hästi.

Järgmine Rõuge vallavolikogu istung toimub 30. jaanuaril kell 15 Rõuges.

Videot vaata allapool.

Viimased uudised