Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihalduse minister Jaak Aab Tõrvas. Foto: Sandra Kõressaar

Riigihalduse minister Jaak Aab viibib seoses ametnike Kagu-Eesti välitööde projekti algusega visiidil Valgamaal ning kohtus Tõrva vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajatega, et arutleda piirkonnale oluliste teemade üle.

Aab tõi välja, et visiidi eesmärgiks on otsida lahendusi Kagu-Eesti probleemidele ning uurida, millised on vajadused täiendavateks toetussuundadeks. Praegusel hetkel on Kagu-Eesti programmi eesmärk toetada ettevõtjaid, aidata kaasa piirkonna mainekujundusele ning luua paremad tingimused koostöös omavalitsustega spetsialistide eluaseme korrastamise ja soetamise toetamiseks. Aab lisas, et tulevik näitab, kas tekib vajadus eelmainitud meetmetesse suunata lisaraha või luua täiendavaid toetussuundi.

Minister tundis huvi, kuidas läheb Tõrva vallal peale haldusreformi uutes piirides ning tähelepanu teravik suunati juba kohtumise alguses haridusküsimustele, eeskätt ka Tõrva gümnaasiumiastme säilitamisele ja ka õpilaskodu loomisele. Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et siinkohal on oluline mõista Valga maakonna identiteedilist eripära. „Valga linn ei asu geograafiliselt maakonna keskmes ning kahjuks pole ta seda ka tõmbelt, mistõttu ei ole lastevanemate esmane valik Tõrva gümnaasiumiastme sulgemisel sugugi Valga riigigümnaasium, vaid esmajärjekorras uuritakse võimalusi sootuks Tartus või Viljandis. Oleme täna ka väga tugevalt tegelemas õpilaskodu loomise projektiga,” lisab Ruusmann. Minister Aab nõustub, et gümnaasiumiastme säilitamise eest tuleb igal juhul võidelda ning kinnitab, et õpilaskodu olemasolu on selle juures üks oluline osa.

Arutleti ka teede kehva seisukorra üle ning tõstatati tugevalt probleem, et meie piirkonnas on jätkuvalt kruusakattega teelõike, mille seisukord on teatud ajahetkedel nii halb, et häirib tugevalt ka ettevõtjate igapäevaelu. Näiteks tõi Ruusmann olukorra, mil sel kevadel keeldusid lausa transporti pakkuvad firmad Helme-Kirikuküla-Holdre riigiteel läbimast probleemset teelõiku, takistades sellega kauba tarnet meie piirkonna ettevõtjani.

Lisaks olid laual mitmed teisedki teemad nagu üürimajad, maksuerisuste küsimus, lisaks ettevõtluslaenude ja eluasemelaenude käendus, mis soodustaks kohaliku piirkonna arengut ja elanike sisserännet. Sealhulgas arutleti ka Hajaasustuse programmi üle, mis on loodud regionaalarengu toetuseks, tagamaks hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann tänas minister Aabi kohtumise eest, kinkides talle meeneks tükikese Tõrvat Gunnar Laaki seinafoto näol, et kogu vestlus jääks silma alla ka tulevikuks. „Suur tänu, mul ongi kabinetis veel mõni vaba sein,” naljatles Aab. „Tõrva on tõesti minu arvates üks kõige ilusam Eesti väikelinn,” kiidab Aab lisaks.

Kohtumisel osalesid lisaks minister Jaak Aabile ja tema kaaskonnale Tõrva vallavolikogu esimees Enn Mihailov, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Valga talituse juhataja Tõnis Lass ning vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Sandra Kõressaar.

Viimased uudised