Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Möödunud aasta detsembris korraldas erioperatsioonide väejuhatus Saaremaal rahvusvahelise õppuse, mille eesmärk oli harjutada kriisiaja tegevusi ning mängida läbi realistlikke stsenaariume koostöös K-komando, Kaitsepolitseiameti ja välispartneritega.

„Ajaraamistikuks sai valitud näitlik kriisiolukord, kus eriolukorda ei ole kehtestatud aga on märgid, et vaenlane on alustanud ettevalmistusi Eesti riigi vastasteks tegevusteks,” ütles õppust juhtinud erioperatsioonide teenistuja. „Õppuse võib lugeda edukaks kuna põhiline eesmärk – erinevate üksustega koostöö harjutamine – sai täidetud ning õpikohad tuvastatud. Kaitseväe, siseministeeriumi ja liitlaste ühine mõistmine ja koostöö on märgilise tähtsusega, et tagada kiire reageerimisvõime erinevatele kriisisituatsioonidele.”

Õppuse tegevused toimusid erinevates asukohtades üle Saaremaa – Kuressaarest Kuivastuni. Õppuse tarbeks kasutati ka eramaju, kontorihooneid ja erinevad sadamaid ning osalejate jaoks oli tähendusrikas, et üksused said harjutada reaalses keskkonnas. Erioperatsioonide väejuhatus tänab Kaitseliidu Saaremaa malevat, Saaremaa vallavalitsust, Kuressaare politseijaoskonda ning loomulikult kõiki kohalikke elanikke mõistva ning toetava suhtumise eest.

Erioperatsioonide väejuhatus on vahetult kaitseväe juhatajale alluv üksus, mis korraldab tavatut sõjapidamist, viib läbi erioperatsioone ning annab valdkondlikku väljaõpet nii kaitseväes kui Kaitseliidus.

Erioperatsioonidel on strateegiline tähtsus Eesti iseseisvas kaitsevõimes. See on osa kaitseväe tegevusest, mida teostab selleks moodustatud, varustatud ja väljaõpetatud üksus teiste üksuste toetuseks või eraldiseisvana, kasutades teistest üksustest erinevat taktikat ja erinevaid meetodeid.

Viimased uudised