Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Selle nädala lõpus ajateenistust lõpetavad 2. jalaväebrigaadi sõdurid omandavad enne reservi arvamist teadmisi, kuidas tegutseda mobilisatsiooni ja õppekogunemise korral formeerimispunkti ilmumisel.

„Reageerimisvalmidus on sõjalise valmiduse lahutamatu osa,  eriti reservile toetuva riigikaitsemudeli juures. Nüüd, kui peale sõjalist baasõpet alustatakse teenistusega reservis, on olulisim üle käia need põhitõed just nendes asukohtades, kus väeüksusi hakatakse vajadusel  moodustama. Pärast seda jätkavad nad oma tavapärast elu olles mõnda aega kõrgemas valmiduses riigikaitseülesanneteks laiemalt,“ ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa.

Lahinguvalmiduse saavutamise seisukohalt on kiire formeerimine ülimalt oluline. Kogunemispunkti jõudes peab iga reservväelane teadma, mis on tema ülesanne ning kuidas toimub varustuse ja relvastuse väljastamine. Formeerimistegevused on üles ehitatud selliselt, et reservüksused on pärast kogunemispunkti saabumist juba loetud tundidega võimelised täitma neile püstitatud sõjalisi ülesandeid.

2. jalaväebrigaadi erialapataljonide ajateenijad õpetatakse välja 1. jalaväebrigaadi väljaõppekeskustes Tapal ja Jõhvis. Formeerimisõppe läbivad kõik ajateenijad siiski Lõuna-Eestis, sest siia peavad nad ka reservväelastena vastava kutse saabumisel tulema.

2. jalaväebrigaad on peamiselt Lõuna-Eesti paiknev kaitseväe struktuuriüksus. Üksuse rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ning staabi- ja sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

Viimased uudised