Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

MTÜ Piiriveere Liideri 2020. a taotlusvoor oli avatud 17.-26. august. Projektitaotlusi sai esitada strateegia kahte meetmesse: elukeskkonna arendamine (meede 1) ja ettevõtluse arendamine (meede 2).

Kõik esitatud 35 projektitaotlust saadeti hindamiskomisjonile sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks, neist toetuse said 23 kogusummas 224 181eurot.

MTÜ Piiriveere Liiderist pole varem toetust saanud 40 protsenti käesoleva taotlusvooru taotlejatest. Taotlejate seas oli kõrgeim erasektori aktiivsus (57 protsenti esitatud taotlustest), sellele järgnes kolmas sektor (31,5 protsenti taotlustest) ning kohalikest omavalitsustest taotlejad (11,5 protsenti taotlustest).

2020. a taotlusvooru kõrgeima punktiskoori pälvis hindamiskomisjonilt MTÜ Tedrekuke projektitaotlus, millega rajatakse Nedsaja metsamaja juurde traditsiooniliselt ehitatud palksaun, et tagada külastajatele pesemisvõimalused, suurendades nii Nedsaja metsamaja konkurentsivõimet ja atraktiivsust puhkamise kohana, meelitades külastajaid madalhooajal ning võimaldades kõrghooajal inimestel pikemalt peatuda.

Meetme nimetus Esitatud taotluste arv Taotletud toetuse summa (tuhat eurot) Meetme eelarve (tuhat eurot) Toetatud taotluste arv Toetatud taotluste toetuse summa (tuhat eurot) MTÜ/SA toetuse saajate arv Ettevõtjatest toetuse saajate arv KOV toetuse saajate arv
Elukeskkonna arendamine 12 162,1 70 6 70 2 1 3
Ettevõtluse arendamine 23 274,4 159,9 17 154,2 4 13 0
Kokku 35 436,5 229,9 23 224,2 6 14 3

Tabel: 2020. a taotlusvooru esitatud ja PRIA poolt heaks kiidetud projektitaotlused. 

Elukeskkonna arendamise meetmest (meede 1) toetatakse kuut projekti: Räpina sadamasse ellingu rajamist, Setomaa Noorsootöö Keskuse ventilatsiooni- ja küttesüsteemi rekonstrueerimist, Misso endise koolihoone asukoha ümberkujundamist kogukonna välialaks, Seto lauluimä Maria Kütte hauaplatsi tähistamist hauamonumendiga Laossina kalmistul, MTÜ FUFF filmivaatamise tehnika soetamist filmiklubi käivitamiseks ja valveseadmete soetamist Räpina loomemajale.

Ettevõtluse arendamise meetmest (meede 2) toetatakse 17 projekti. Näiteks toetatakse OÜ Kurveri seto talukompleksi käsitöömaja rajamist, OÜ VIP-Mööbel  platvormhaagise ja tõstuki soetust, OÜ Santex päikesejaama rajamist, Seto Rõivakoda OÜ töötoa avamist miljööväärtuslikus talus, Räpina meistrite e-kaubahoovi loomist, giiditeenust pakkuva www.setotours.com lehe ülesehitamist ja nahkhiirte mulaažide soetust Piusa Külastuskeskusesse.

Edu projektide elluviimisel!

Kommentaarid

Viimased uudised