Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Piiriveere Liideri 2019. aasta taotlusvoor oli avatud 9.-23. septembrini. Kolme meetmesse esitati kokku 49 projektitaotlust, küsides toetust üle 597,3 tuhande euro. Käesolevaks vooruks kinnitatud eelarve on ligi 565,3 tuhat eurot. Võrreldes viimaste taotlusvoorudega on taotlejate arv suurenenud. Ligi 43 protsenti taotlejatest pole varem Piiriveere Liiderist toetust saanud.

Üle poolte taotlustest esitati ettevõtluse arendamise meetmesse. Esitatud 27 taotlusega soovitakse toetust enam kui 330,8 tuhande euro ulatuses. Koos taotlejate enda panusega soovitakse piirkonna ettevõtlusesse investeerida üle poole miljoni euro.

Meetme eelarve maht on ligi 356,5 tuhat eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 75 tuhat eurot, suurim küsitav toetussumma on ligi 44 tuhat eurot.

Meetme nimetus Esitatud taotluste arv Taotletud toetuse summa (tuhat eurot) Taotletud toetuse summa (tuhat eurot) MTÜ/SA taotlejate arv Ette-võtjatest taotlejate arv KOV taotlejate arv
Elukeskkonna arendamine 18 210,3 148,8 17 1
Ettevõtluse arendamine 27 330,8 356,5 1 26
Ühistegevuse ja koostöö arendamine 4 56,2 60 4
Kokku 49 597,3 565,3 22 26 1

Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati kokku 18 investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust ligi 210,3 tuhande eurot.

Meetme eelarve maht on u 148,8 tuhat eurot. Meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 20 tuhat eurot, keskmine küsitava toetuse suurus on ligi 11,7 tuhat eurot.

Ühistegevuse projekte laekus kokku neli, millega kokku taotletakse erinevate organisatsioonide ühistööks üle 56,2 tuhande euro.

Meetme eelarve maht on 60 tuhat eurot. Meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 20 tuhat eurot.

Taotlusvooru tulemused selguvad hindamiskomisjoni töö tulemusel novembri keskpaigas. Ettepanek projektide toetamise osas edastatakse PRIAle hiljemalt 20. detsembriks 2019.

Piiriveere Liider asutati mittetulundusühinguna 2006. aastal Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Organisatsioon tegutseb ühena 26-st Eestis eksisteerivast kohalikust tegevusgrupist Maaelu arengukava 2014-2020 LEADER programmi rakendamise raames. Tegevuspiirkonnaks on haldusreformile eelnenud piirides endised Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Räpina ja Värska vald.

Viimased uudised