Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pihkvas viibiv riigihalduse minister Mihhail Korb allkirjastas neljapäeval Eesti ja Venemaa piiriülese koostöö edendamise kokkulepe, mis puudutab reisiliikluse ja kaubavahetuse korraldamist ning hädaolukordadele reageerimist.

„Huvi ja nõudlus Euroopa Liidu kaasrahastatavate Eesti-Vene piiriülese koostöö programmide järele on olnud suur ning seetõttu soovime jätkata piiriüleste projektide rahastamist,” teatas Mihhail Korb.

Seni on Euroopa Liidu programmidest rahastatud näiteks Narva ja Ivangorodi piiripunktide ehitus- ja arendustöid, rekonstrueeritud ja ehitatud reoveepuhastusseadmed Pihkvas, Oudovas ja Petseris. Eesti poolel on välja väikesadamate võrgustik.

Eesti ja Venemaa piiriülene koostöö on üks vähestest valdkondadest, mis on jätkuvalt edukas ja toimib kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ja MTÜde vahel. Seda koostööd toetab Euroopa Liidu naabruspoliitika, mille kaudu eraldatakse aastatel 2014-2020 selleks 16,8 miljonit eurot.

Eesti ja Venemaa vahelist piiriülese koostöö lepingut on ette valmistatud alates 2006. aastast. Kokkuleppe eelnõu on heaks kiidetud valitsuse 1. augusti 2013 istungil, kus anti allakirjutamiseks ka volitus.

Samalaadse lepingu on Venemaaga sõlminud ka Soome.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised