Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Tõrva vallavalitsus

Peaminister Jüri Ratas võttis täna Skype’i vahendusel ühendust Tõrva vallajuhtidega, et uurida, kuidas omavalitsus eriolukorra ajal toime tuli.

Ülevaate kriisiajast Tõrva vallas andsid Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, Tõrva vallavolikogu esimees Enn Mihailov, Tõrva abivallavanem Lauri Drubinš ning OÜ Tõrva Tervisekeskus ja SA Tõrva Haigla juhataja Monika Horn. Paarikümneminutilisel jutuajamisel räägiti nii positiivsetest praktikatest kui ka sellest, kuidas ollakse valmis koroonaviiruse võimalikuks teiseks laineks.

Peaminister Jüri Ratas tänas nii vallajuhte, volikogu liikmeid, teenistujaid kui ka Tõrva valla elanikke pingutuste eest eriolukorras. Samuti tundis ta huvi, kuidas lahendati Tõrva vallas kriisiajal väljakutseid sotsiaalosakonnas ja hariduse valdkonnas ning kuidas tulid toime hooldekodud.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et Tõrvas läks kriisiaeg üllatavalt hästi, kuid mõju majandusele selgub hiljem. „Ühtegi koroonajuhtu Tõrva vallas aset ei leidnud ning inimesed võtsid kogu olukorda tõsiselt,“ lisas Ruusmann. Tõrva abivallavanem Lauri Drubinš andis ülevaate hariduses toimunust ja kirjeldas vallavalitsuse tegevusi koduõppe toetamisel. OÜ Tõrva Tervisekeskuse ja SA Tõrva haigla juhataja Monika Horn sõnas, et kriisiaeg on läinud pingeliselt, kuid edukalt ning kõik kliendid ja töötajad on jäänud viirusest puutumata. Sõna sai Tõrva vallavolikogu esimees Enn Mihailov, kes lisas, et on näha siiski teatavat väsimust reeglitest kinnipidamisel ning tänas valitsust tehtud töö eest.

Lisaks oli jutuks ka lisaeelarvest omavalitsustele suunatud tulubaasi stabiliseerimise toetusest, mis jaguneb kriisimõjude kompenseerimiseks, investeeringuteks ja kohalike teede hoiuks. Vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et teede korrashoid tuleks võtta rohkem fookusesse, sest Kagu-Eestis on kõige rohkem kruusateid ning teehooldus  on väga oluline. „Toetuse eraldamise osas tuleks arvestada ka regionaalset mõõdet, sest vastasel juhul ebavõrdsus maapiirkondade ja suurte keskuste vahel suureneb veelgi,“ kommenteeris Ruusmann. Peaminister vastas, et mitte mingil juhul ei tohi Valga maakonda ära unustada ja fookuse tõstmine on igati vajalik. Vestluse lõpus tänas peaminister Jüri Ratas veel kord Tõrva valda kriisiolukorras toimetuleku eest.

Viimased uudised