Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

riigieksamid

Gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased ning varem lõpetanud, kes soovivad tänavu riigieksameid teha, peavad hiljemalt 20. jaanuaril selleks end eksamite infosüsteemis registreerima.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ning võõrkeele riigieksamid. Matemaatika riigieksami puhul peab õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel, teatas sihtasutus Innove.

Kolm võimalust võõrkeeleeksamiks

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Saab sooritada inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1 või B2 tase.

Teine võimalus on valida Innove vahendatud rahvusvaheline prantsuse, saksa või vene keele eksam, mille edukal sooritamisel omandab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse.

Kolmanda võimalusena võib õpilane esitada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami vähemalt B1 tasemel läbimise tunnistuse, mis vabastab ta võõrkeele riigieksamist. Vastav eksamitunnistus peab olema kehtiv vähemalt 31. augustini 2017 ning see tuleb kooli esitada hiljemalt 20. jaanuaril. Soovi korral võib õpilane sooritada inglise keele riigieksami ja lisaks ühe Innove vahendatud rahvusvahelise eksami.

Lisaks riigieksamitele tuleb teha gümnaasiumi koolieksam ja õpilasuurimus või praktiline töö.

Kui õpilasel puudub võimalus registreerida end eksamite infosüsteemi kaudu, tuleb oma valikud anda koolile teada samuti 20. jaanuariks.

Selle aasta riigieksamid algavad 24. aprillil eesti keele eksamiga ning lõpevad 12. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil.

Lõunaeestlane

Viimased uudised