Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Rena Hiob

Peale mitmeid täiendusi hakkab lõpule jõudma SA Taheva Sanatoorium peremajade projekt. Valmib kaks uut maja, kuhu asuvad peredena elama seni peamajas elanud  asenduskodu lapsed.

„Projektist välja jäänud tööd, peremajade ümbruse haljastus, välisvalgustus ja piirdeaia ehitus, viiakse lõpule sihtasutuse eelarvest. Lahendamist vajab ka peremajade sisustamine, osa mööblit on olemasolev, kuid osa tuleb ilmselt leida annetusena. Kolimiseni püütakse jõuda selle aasta augustis-septembris,“ selgitas Valga asevallavanem, SA Taheva Sanatoorium nõukogu esimees Jüri Konrad.

SA Taheva Sanatooriumi omavahendite ja pangalaenu toel ehitatud peremajade  projekti kogumaksumus on üle 300 tuhande euro.

Mitmed projektid, mis algatatud eelmise nõukogu ja juhatuse poolt, on saanud rahastuse. Leader programmist on saanud positiivse toetuseotsuse summas 9498 eurot sihtasutuse mänguväljaku rajamise projekt. Kokku läheb mänguväljaku rajamine maksma ligemale 17 tuhat eurot.

Just äsja, 12. juunil, otsustas SA Keskonnainvesteeringute Keskus toetada projekti „SA Taheva Sanatooriumi reoveepuhasti rekonstrueerimine“ 45 060 euroga. „Peagi kuulutatakse tööde teostamiseks välja hange,“ sõnas asevallavanem.

Uus nõukogu koosseisus esimees Jüri Konrad, liikmed Igor Jallai, Marje Laretei, Külliki Siilak ja Sulev Trahv on veebruarist juunini pidanud kuus koosolekut. Uue juhatuse liikme leidmiseks kuulutati välja konkurss. „Konkurss juhatuse liikme leidmiseks on lõppenud positiivselt, toimunud on läbirääkimised ning töölepinguni jõutakse juba lähinädalatel,“ nentis Jüri Konrad.

Nõukogu esimehe kinnitusel on Taheva Sanatooriumis püsiv töötajaskond ning töötajad on väga tublid. Hetkel otsitakse kollektiivi kokki.

Tahevas osutatakse asenduskodu ja üldhooldekodu teenust, ööpäevaringset erihoolekandeteenust, kogukonnas elamise teenust ja toetatud sotsiaalteenuseid. Mõningaid probleeme on teenuste rahastamisega riigi poolt. Sihtasutus püüab leida  teenuste laiendamise võimalusi, eelkõige puudutab see  asenduskodu ja üldhooldekodu teenuseid.

Sihtasutus taotleb juba kolmandat korda EQUASS´kvaliteedimärki sotsiaalteenuste osutamisel. Eelaudit on läbitud ja positiivset otsust oodatakse sügisel 2018, pärast lõppauditit. Kvaliteedimärk on tunnustus sihtasutuse tööle ja juhtimisele, kuid samas ka parima tasemega teenuste osutamise garandiks  klientidele, eestkostjatele, kohalikele omavalitsustele, riigile ja koostöövõrgustikule.

SA Taheva Sanatoorium nõukogu soovib kõigile ilusat ja tegusat suve.

Viimased uudised