Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna toimuva meeste vaimse tervise seminari „Mehed saunas rääkisid!? ehk tule oma vihaga ehk mis värk selle meeste tervisega on?” eesmärk on luua pinnast meestelt meestele vaimse tervise töörühmale, mis toetaks Peaasi.ee-d meeste vaimse tervise teemade analüüsimisel, käsitlemisel ja teenuste loomisel.

„Ekslikult arvatakse, et vaimse tervise probleemid jõuavad meesteni harvemini, sest meestel diagnoositakse vaimse tervise häireid vähem kui naistel, kuid see ei tähenda, et probleemi ei oleks. Depressioonis mehed tegelevad rohkem tähelepanu kõrvalejuhtivate tegevustega selle asemel, et abi otsida. Sagedamini valitakse vaimse tervise raskustega toimetulekuks enesehävituslikud meetodid,” rääkis Peaasi.ee psühholoog Andreas Holst.

Tema sõnul on mehe roll traditsiooniliselt olla iseseisev ja enda emotsioone kontrolli all hoidev ning need omadused ei lähe kokku abi otsimisega.

„Abi otsimine ja traditsiooniline maskuliinsus on konfliktis. Mehed, kes tajuvad seda konflikti, otsivad väiksema tõenäosusega abi vaimse tervise probleemidele. Samuti on mitmetes uuringutes leitud, et meeste uskumus, et mehed ei peaks enda emotsioone väljendama, on oluline vaimse tervise abi otsimise takistus,” selgitas Andreas Holst.

Meeste tervist ja heaolu puudutav WHO raport rõhutab meestele suunatud tervishoiuteenuste ja tervist edendavate algatuste soopõhisuse olulisust, sest see aitab efektiivsemalt meesteni jõuda. Soolise ebavõrduse vähendamine tervises on ka Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 üldeesmärk.

„Aastaks 2030 soovitakse vähendada lõhet meeste ja naiste oodatavas elueas kuue aastani ja lõhet meeste ja naiste tervena elatud aastates ühe aastani. Selle tulemuseni jõudmiseks soovime koos meestega mõelda võimalike lahenduste peale, mida ette võtta, et tuua meeste vaimse tervise teemad avalikkuse ette ja julgustada mehi ise rohkem sõna võtma ning tegutsema,” rääkis Andreas Holst.

Seminaril esinevad Soome meeste vaimse tervise organisatsiooni Miessakit arendus- ja haridusjuht Joonas Kekkonen ja Kantar Emori käitumisteaduste ekspert Anna Karolin.

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasi.ee on pälvinud oma tegevusega 2020 aasta tervisesõbra tiitli ning presidendi sotsiaaltöö aastapreemia. 2020. aasta lõpus tunnustati Peaasi.ee-d kodanikuühiskonna aasta tegija ja aasta vabaühenduse tiitlitega.

Viimased uudised