Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

2022. aastal on Eestis esimese 11 kuuga esitatud 969 kaubamärgitaotlust, eelmisel aastal sama ajaga esitati 1455 taotlust.

Patendibüroo AAA partner ja patendivolinik Almar Sehveri sõnul vallandas COVID-19 pandeemia  tööstusomandi registreerimistaotluste mõneti üllatava kasvu. „2022. aastal on aga suund vastupidine. Sõja algus Ukrainas, pööraselt kasvanud energiahinnad, kiire inflatsioon ja ülemaailmselt tõusvad intressimäärad on tekitanud ebakindluse ja ettevaatliku suhtumise investeeringutesse ning on paraku kaasa toonud ka tööstusomandi registreerimistaotluste märgatava vähenemise,“ ütles Sehver.

Eestis on selle aasta esimese 11 kuuga esitatud 969 kaubamärgitaotlust. Eelmisel aastal sama ajaga esitati 1455 taotlust, mis märgib olulist langust. Riigisiseste taotluste hulgas on seni domineerinud kohalike ettevõtete taotlused ja nii on ka sel aastal. 2022. aasta taotluste edetabelisse on jõudnud valdavalt teenusettevõtted, esile tõusevad seejuures finantsteenuste pakkujad. Taotluste suurt arvu võib mõnelgi juhul selgitada konkreetsete projektidega: edetabelis liidripositsioonil olev AS Citadele banka on esitanud taotlused oma teenuste alambrändidele, Geenius Meedia OÜ esitas kaubamärgitaotlused vahetult enne osakute müüki Ekspress Meediale, AS Kaupmees & Ko on uuendanud oma korporatiivbrändi.

Taotluste arvu kõikumisel aastast aastasse võivad olla erinevad põhjused, kuid üks olulisemaid on ettevõtjate vähene teadlikkus. Patendiameti hiljuti läbiviidud uuringust selgus, et kuigi Eesti ettevõtja on innovatiivne ning uusi teenuseid ja tooteid juurutatakse aktiivselt – 49% vastajaid tuleb igal aastal turule uue toote või teenusega –, kuid vaid 24%  kaitseb oma loodud toote või teenusega kaasnevat tööstusomandit.

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku identsest või sarnasest tähisest. Kaubamärgi abil omandatakse ainuõigus kaubamärgi kasutamiseks kindlate kaupade või teenuste tähistamiseks.

Patendiamet on riigiasutus, kes tegeleb õiguskaitse andmise ja kohtueelse vaidlustusega intellektuaalomandi valdkonnas.

Rohkem infot Patendiameti värskes blogipostituses https://ajaveeb.epa.ee/et/vaata-millised-ettevotjad-2022-aastal-oma-intellektuaalomandit-aktiivselt-kaitsesid

Viimased uudised