Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Raie Pakri maastikukaitsealal. Foto: Keskkonnaamet

Keskkonnaamet tuvastas Paldiskis Pakri maastikukaitsealal kooskõlastamata raietööd veekaitsevööndis. Tööd pandi seisma ning juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustas Keskkonnaamet väärteomenetlust.

Keskkonnaameti Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva ütles, et 19. veebruaril teatati Keskkonnaametile, et Paldiskis Pakri maastikukaitsealal toimub raietegevus. „Meie järelevalve inspektorid tegid kohapealse kontrolli ajal kindlaks, et Pakri maastikukaitseala ligi poole hektari suurusel kinnistul on pooleli veekaitsevööndis puude ja põõsaste raie. Raietöid viis läbi maarentnik, kellel on leping poolloodusliku koosluse hooldamiseks riigile kuuluval maal. Paraku ei olnud tal vajalikku kooskõlastust raietöödeks veekaitsevööndis,„ rääkis Tehva.

Tarmo Tehva täpsustas, et veekaitsevööndis on raie läbi viimiseks vajalik Keskkonnaameti kooskõlastus. „Kuna tegemist oli veeseaduse § 119 lg 2 rikkumisega, alustasime väärteomenetlust. Kinnistu vastutav kasutaja Riigimetsa Majandamise Keskus oli sõlminud hoolduslepingu eraisikuga, lepingu kohaselt võib kinnistul karjatada hobuseid ning niita poollooduslikku kooslust. Igasugune raietegevus veekaitsevööndis tuleb aga kooskõlastada Keskkonnaametiga. Antud hetkel ei ole seda tehtud ning raietöödega jätkamisel on tegemist veeseaduse rikkumisega,” selgitas Tehva. Raietegevuse kooskõlastamist nõudis ka RMK ja rentniku vahel sõlmitud maarendileping.

Täname inimest, kes meile kõnealusest rikkumisest teada andis. Keskkonnaamet palub looduses kahtlast tegevust nähes, teatada sellest Riigiinfo telefonile 1247.

Viimased uudised