Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: Elektrilevi

Elektrilevi avaldas kaardi päikeseparkide jagunemise kohta maakondade lõikes. 

Elektrilevi tuletab meelde, et oma tarbeks on päikeseparkide rajamine üle Eesti väga tervitatav. Rohkem infot siin: Väiketootjale (alla 500 kW) – Elektrilevi.

Elektritootjate liitumistaotluste lahendamisel analüüsitakse olemasolevaid võimalusi ning vajadusel ehitatakse välja uut või tugevdatakse olemasolevat võrku, mille maksumus sõltub muu hulgas taotletavatest tarbimis- ja/või tootmistingimustest, elektritootja asukohast ning olemasolevatest teistest elektritootjatest. Mikrotootja ehk kuni 15 kW võimsusega elektritootja liitumistel kannab põhivõrgu ühenduste läbilaskevõime suurendamise kulud Elektrilevi.

Kuigi Elektrilevi jaotusvõrgus on mitmeid piirkondasid, kus ka mikrotootja liitumised võivad põhjustada vajaduse jaotusvõrku tugevdada (Uudised – Elektrilevi), on paljudes piirkondades siiski võimalik toodetavat energiat võrku edastada. Elektrilevi tegeleb riigi ja koostööpartneritega selle nimel, et kiirendada võrgu arendamist ja täiendava vaba võimsuse loomist läbi täiendavate investeeringute tootmissuunalise võimsuse suurendamiseks.

Küll aga ei lahenda täiendavate investeeringute suunamine jaotusvõrku põhivõrgus puuduva vaba võimsuse küsimust. Põhivõrgu vabadest liitumisvõimsustest annab ülevaate Eleringi kaardirakendus e-Gridmap (Liitumisvõimsuste rakendus e-Gridmap | Elering). Põhivõrgus puuduv vaba võimsus on kõige suuremaks pudelikaelaks just üle 15 kW elektritootjatele, kes peavad liitumisel arvestama ka põhivõrgu ühenduste läbilaskevõime suurendamise kuludega.

Elektrilevi näeb, et järgmise viie aastaga oleks vaja jaotusvõrku suunata täiendavad 300 miljonit eurot. Sellisel juhul saaksid mikrotootjad kõikjal Eestis liituda võrguga mõistlike kuludega ja energiat võrku edastada.

Viimased uudised