Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Põlevmaterjal kortermaja ühiskasutataval pinnal. Fotod: Lõuna päästekeskus

Eelmisel nädalal korraldas Päästeamet üle-Eestilise kortermajade tuleohutuskontrolli kampaania, mille käigus kontrollisid Lõuna päästekeskuse inspektorid kokku 42 kortermaja, millest puudustega oli 37.

Võru- ja Põlvamaal polnud ühtegi korras kortermaja. Seoses puudustega alustati haldusmenetlused.

Kõige rohkem oli Lõuna-Eesti maakondade kortermajades probleeme tuletõkkesektsioonidega. Näiteks puudusid sissepääsudel keldrist evakuatsioonitrepikotta tuletõkkeuksed, mis takistaksid keldritulekahju levikut koridori. Koridori kaudu peab samas olema tagatud majaelanike ohutu väljapääs hoonest.

Teisel kohal olid probleemid evakuatsiooniteede läbitavusega, kus hoiti asju või põlevmaterjale. Kaheksas kortermajas olid üldkasutatavatel pindadel elektrijuhtmed või valgustus katki ning tegemata elektripaigaldiste audit. Enne 2000. aastat ehitatud kortermajades peab vastav audit olema tehtud iga viie aasta järel ning uuemates majades iga kümne aasta järel.

Ohutusnõuanded korteriühistutele

  • Kortermajade trepikojad ja koridorides ei tohi ladustada liikumist takistavaid esemeid ja põlevmaterjale. Lapsevankri, jalgratta, muude asjade kortermaja trepikodades hoidmine on mugav, kuid tuleohutusnõuetega vastuolus ja ohtlik, sest tulekahju korral saab nendest hoonest välja pääsemisel takistus.
  • Keldrit ja evakuatsioonitrepikoda peab eraldama tuletõkkeuks. Evakuatsioonitrepikotta avanev korteriuks peaks samuti olema tulekindel. Kui see nii ei ole, siis tuleks ukse vahetamisel vana uks vahetada kindlasti tuletõkkeukse vastu.
  • Põlevmaterjalid tuleb hoida vähemalt nelja meetri kaugusel süttiva välisvoodriga hoonest või mistahes hoone välisseinas olevast avast (uks, aken vms). Jäätmekonteiner peab olema vähemalt kahe meetri kaugusel elumajana kasutusel olevast hoonest.
  • Päästemeeskonna juurdepääs peab olema tagatud välisuste juurde, tuletõrje veevõtukohale ning varu evakuatsioonipääsule (aknale). Vajalik ruum peaks olema vähemalt 3,5 m laiune. Sõidukite parkimine peab olema korraldatud nii, et need ei takistaks päästemeeskonna juurdepääsu.
  • Tahkekütusel töötavad kütteseadmed ja selle osad peavad olema ehitatud või paigaldatud vastavalt ehituslikele tuleohutusnõuetele ning kutsetunnistusega pottsepa poolt. Tahkekütteseadmete kasutamisel peab neid puhastama kutseline korstnapühkija vähemalt kord aastas.
  • Hoonetesse projekti järgi ette nähtud tuleohutuspaigaldised, nagu evakuatsioonivalgustus, piksekaitse, signalisatsioonisüsteem, peavad olema regulaarselt hooldatud ja kontrollitud.

Kontrolli kokkuvõte (suuremalt vaatamiseks kliki pildil:

Allikas: Lõuna päästekeskus

Lõuna päästekeskus lisas pildid valitsevast olukorrast kortermajades ehk sellest, kuidas asjad olla ei tohiks:

Viimased uudised