Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Päästeamet korraldab 15.–19. jaanuarini „Kortermajade Kontrolli Kampaania“, mille käigus kontrollitakse tuleohutusnõuete täitmist kortermajade üldkasutatavatel pindadel, milleks on koridorid, trepikojad ja keldrid.

Nädalane kontrollreid toimub Päästeameti kortermajadele suunatud tuleohutuskampaania jätkuna. Kontrolli käigus vaadatakse näiteks, kas on tagatud hoonest välja pääsemine ja trepikojad on asjadest puhtad ning millises olukorras on hoonete küttesüsteemid.

2017. aastal hukkus eluhoonetes 37 inimest, neist eramajades 19 ja korterelamutes 18. „Kõige sagedamini on probleemiks trepikodades olevad lapsevankrid, jalgrattad ja vana mööbel,” sõnab Päästeameti ohutusjärelevalve osakonnajuhataja kohusetäitja Tagne Tähe. „Kuigi asjade hoiustamine trepikojas võib esmapilgul tunduda hea ja praktiline idee, tuleks siiski arvestada, et need saavad suitsu, elektrikatkestuse ja paanika koostoimes takistuseks majast väljumisel. Trepikoda peab olema kergesti läbitav ja see ei ole asjade ladustamiseks õige koht.“

„Usun, et ohutu elukeskkonna vajalikkuse küsimus saaks mistahes ühistu koosolekul kindlasti majaelanike enamuse heakskiidu,” lisab Tähe. „Kasu on sellest otsusest aga alles siis, kui otsusele järgneb ka tegevus. Tuleohutus, nagu ka makstud kommunaalkulud, peaks olema kõigi majaelanike ühine mure. Erisus nende kahe vahel on ainult see, et maksmata kommunaalkulud sind ei tapa, tulekahju aga küll.“

Asjade hoidmise probleemile tuleb ühiselt lahendused leida ja trepikoja ning koridoride kasutamise reeglid kokku leppida. Näiteks võiks kaaluda keldrite remonti ja ühiste hoiuruumide rajamist. Samuti on ahiküttega majades mõistlik kutsuda ühiselt korstnapühkija. Nii saab küttesüsteem terviklikult spetsialisti poolt üle vaadatud ja hooldatud.

Lihtsaim viis igaühel oma kortermaja tuleohutuse suurendamiseks on töökorras ja lakke paigaldatud suitsuandur korteris. Tuli ei tunne korteri piire ja seega on oluline, et majaelanikud omavahel koostööd teeksid, sest sellest sõltub teie ühine turvalisus.

Viimased uudised