Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Päästeameti pilt.

Nädalavahetusel patrullivad päästjad oma komando väljasõidupiirkonnas, et kontrollida tuleohutusnõuete täitmist lõkkepõletamisel. Ühtlasi jälgitakse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute täitmist.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid, et tagada tule mittelevimine ümbrusele.

Päästeamet tuletab meelde, et kulu põletamine on aastaringselt keelatud. Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524 või infolehelt SIIT.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks. 

  • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
  • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata kivide või pinnasevalliga.
  • Lõket tuleb järjepidevalt valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid – näiteks ämber veega või tulekustuti.
  • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega. See on, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad ainult puude peenemad oksad.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.
  • Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.
  • Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid. Seepärast tuleb omavalitsuse kodulehel eeskirjadega tutvuda.

Infot ohutu lõkketegemise ja ka koduse tuleohutuse kohta saad päästeameti ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee

Kommentaarid

Viimased uudised