Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pille Plinte (vasakul) ja Taimi Käsper. Fotod: Monika Otrokova

Otepää vallavalitsuses asus tööle kaks uut sotsiaaltöötajat – Pille Plinte ja Taimi Käsper.

Mõlemad sotsiaaltööspetsialistid on tööl poole kohaga. Sotsiaaltööspetsialisti põhiliseks tööülesandeks on toimetulekuraskustes inimeste  ja  puuetega inimeste teenuste ja hoolduse korraldamine.

Pille Plinte on pärit Nõunist ja lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal 2010. aastal. Pille on varasemalt töötanud erivajadustega inimeste tegevusjuhendajana ja asenduskodus kasvatajana. Pille Plinte vastuvõtuaeg on reedeti Nõuni Teenuskeskuses. Muudel aegadel saab vastuvõtuaja ka  kokku leppida.

Taimi Käsper on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õigusteaduse erialal ja töötanud varasemalt kohtus, prokuratuuris ning erasektoris juristina. Taimi on koostanud erinevaid menetlusdokumente ja nõustanud kliente isikliku elu- ja võlaõiguslike probleemide lahendamisel. Vallakodanike vastuvõtuaeg on kokkuleppel.

Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistuses on tööl juhataja Angelika Armolik, lastekaitsespetsialistid Kristin Leht ja Kristel Ilves, sotsiaaltööspetsialistid Pille Sikk, Kersti Tamm, tegevusjuhendaja Linda Merekivi ning hooldustöötajad Andra Rüütli, Rita Pärnik ja Evelin Petter. ELSF projekti  „Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine” raames on tööl hooldustöötajad Merle Davõdov, Airin Hermann, Annika Rehemaa, Fred Leopard, täisealiste tugiisikud Anniki Kreek ja Maido Männiste.

Sotsiaalteenistuse kontaktid Otepää vallavalitsuse kodulehel: www.otepaa.ee ülevalt menüüst „Sotsiaal ja tervishoid“.

Viimased uudised