Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna, 24. oktoobril toimunud Otepää vallavolikogu VI koosseisu esimesel istungil valiti vallavolikogu esimeheks Jaanus Barkala, aseesimeheks sai Rando Undrus.

Vallavolikogu esimehe kohale esitati üks kandidaat – Jaanus Barkala (VL Ühinenud Kogukonnad), kes valiti 13 poolthäälega volikogu esimeheks. Aseesimehe kohale esitati samuti üks kandidaat – Rando Undrus, kelle poolt hääletas 15 volinikku.

Volikogu päevakorras oli ka vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine. Lahkumispalve lugesid ette Otepää vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid, Puka vallavanem Andrus Looskari ja Sangaste vallavanem Kaido Tamberg. Volikogu esimees Jaanus Barkala tänas vallavanemaid tehtud töö eest ning palus olla ametis seni, kuni valitakse uus vallavanem.

Lisaks sellele andus volikogu liige Jaanus Raidal volikogu esimehele üle eelmise koosseisu haldusreformikomisjoni materjalid.

„Minu eesmärgiks on kindlasti töörahu säilitamine ning koostöö kõigi osapoolte vahel,“ sõnas volikogu esimees Jaanus Barkala. „Iga volikogu liige on oma ideede ja ettepanekutega oluline. Leian, et uues, ühinenud Otepää vallas on väga oluline rakendada kaasavat juhtimist ning tahan seda ka ellu viia.“

Järgmine vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 30. oktoobril kell 15.00, kus on päevakorras uue vallavanema valimine ja vallavalitsuse kinnitamine. Otepää vallavolikogus on 17 liiget.

2017. aasta haldusreformi tulemusena elab ühinenud Otepää vallas 6748 elanikku, uue valla territoorium on 523 km². Otepää valla moodustavad endised Otepää ja Sangaste vallad, 7 Palupera valla küla ning 12 Puka valla küla.

Viimased uudised