Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Shutterstock

Otepää vald maksab esimesse klassi minevatele õpilastele 100 euro suurust kooliminekutoetust, ehk nn „ranitsatoetust”.  Alates sellest aastast on eritingimustel võimalik saada toetust ka neil, kes ei ole sisse kirjutatud Otepää valda või vallakodanikel, kes õpivad mujal koolides.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse Otepää vallas asuvasse haridusasutusse mineva lapse vanemale, kui lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.

Toetust on õigus saada ka juhul, kui:

 1) Otepää vallas asuvasse haridusasutusse õppima asuva lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Otepää vald, kuid lapsele tema rahvastikuregistrijärgses elukohas sarnast toetust ei määrata või

 2) laps asub õppima väljaspool Otepää valda asuvasse haridusasutusse puudest tingitud erivajaduse tõttu koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel.

Ranitsatoetuse saamiseks palume lastevanematel avaldus tuua või saata Otepää Vallavalitsusele e-postile: vald@otepaa.ee Avalduste blanketid saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist „Valdkonnad“-> „Sotsiaal- ja tervishoid“-> „ Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid“.

Viimased uudised