Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Prantsuse relvajõud

Täna, 28. märtsil lõppeb Tartus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse poolt korraldatav iga-aastane kaitseväe meditsiiniüksuste koostööõppus Varblaserünnak.

„Õppus Varblaserünnak on meedikute ja meditsiiniüksuste jaoks üks aasta suursündmustest,” ütles sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse väljaõppe jaoskonna ülem ning käimasoleva õppuse juht leitnant Valter Voomets. „Õppuse käigus on meil võimalik harjutada kogenud juhendajate valvsa pilgu all ja realistlike grimeeritud patsientide abil suhteliselt realistlikes tingimustes elupäästva esmaabi andmist, töötamist traumameeskonnas ja meditsiiniüksuste omavahelist koostööd.”

Sel aastal oli õppuse Varblaserünnak eesmärk kontrollida ja parandada meedikute ja meditsiiniüksuste omavahelist koostööd, täiendada reservväelaste teadmisi ja oskusi, treenida meeskonnatööd traumahaige käsitlemisel ning anda viimane lihv ajateenijate erialasele väljaõppele enne õppust Kevadtorm. Samuti tõsteti koostööharjutusega osalevate üksuste oskust ja võimekust tegutseda brigaadi struktuuris ühtse toimiva meditsiinisüsteemina.

Õppuse käigus mängiti läbi kõik vigastanule abi andmise tasemed alates haavatute kogumispunktist kuni ROLE 2 välihaiglani. Tänavu oli fookus ka evakuatsioonimeeskondade koostöö harjutamisel ja pataljoni taseme sidumispunktides raskele traumahaigele elupäästva abi andmisel.

Õppuritele realistlikuma kogemuse andmiseks grimeeriti vigastatutele tõetruud haavad ning riietati vanadesse vormidesse, mille meedikud said kannatanule abi andmisel ka lahti lõigata. „Suure panuse annavad kaitseväe missioonidel vigastatud veteranid, kes koos grimmi meeskonnaga loovad meedikutele väga elulähedase pildi lahinguväljal juhtuvatest rasketest traumadest, mida tsiviilmeditsiinis õnneks sageli ei kohta,” lisas leitnant Voomets.

Pea nädal aega kestval õppusel osales kokku ligi 300 ajateenijat, tegevväelast, reservväelast ning NATO liitlaste meditsiiniüksust Prantsusmaalt, Suurbritanniast ja Leedust. Samuti oli sel korral kaasatud ka Kaitseliit mitme erineva maleva meditsiinirühmaga ning õppuse läbiviimist toetasid mängujuhid Ameerika Ühendriikidest.

Leitnant Voometsa sõnul nõuab sellises mastaabis erialaõppuse korraldamine head koostööd ja kontakte paljude kaasatud osapooltega. „Kuna iga-aastane õppus Varblaserünnak on saanud mitmetele instruktoritele, mängijatele ja reservväelastele juba traditsiooniliseks kevadiseks ürituseks, siis sujub korralduslik pool kõikide toetajate abiga üsna libedalt.”

Kaitseväe Akadeemia koosseisu kuuluva sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet. Lisaks vastutab keskus Eestis ka sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonna teadus- ja arendustegevuse eest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Viimased uudised