Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: kpr Martin Pedaja

Pärast paaripäevast üksuste formeerimist ning värskendusõpet on õppusel Kevadtorm osalevad kaitseväelased, kaitseliitlased, reservväelased ning liitlased valmis alustama õppuse aktiivsema faasiga.

„Kevadtormi kõige aktiivsem faas algab homme ning peale seda on veel oodata nii staabiõppust diviisi juhtimisel kui ka jalaväepataljoni lahinglaskmisi,” ütles diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm. „Võrreldes eelnevate Kevadtormi õppustega ei keskendu me niivõrd sellele, mis toimub vahetult lahinguväljal, vaid diviis keskendub sellele, kuidas lüüa vastast sügavuses. Eesmärk on tekitada vastasele kaotuseid, mis teda lähilahingute eel nõrgestavad ega luba lahingut võita. Lõime diviisi küll aasta alguses, kuid juba praegu juhitakse Kevadtormi ja taktikalist tegevust.”

Õppusel Kevadtorm on liitlastel võimalik harjutada ka väljaspool kaitseväe harjutusalasid. „See ei ole mujal maailmas tavapärane praktika ning teeb Eesti eriliseks kohaks,” lisas kindralmajor Palm. „Me saame realistlikus olukorras valmistada ette Eesti kaitsmist. See, et sõdurid harjutavad tsiviilkeskkonnas, kus nad suhtlevad tavaliste inimestega ja arvestavad nendega, on kõigi liitlaste polt kõrgelt hinnatud.”

Kevadtormil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel tegutsevate üksuste ülemad on kooskõlastanud oma plaanid ning brigaadi ülema kolonel Andrus Merilo kinnitusel on kõik valmis algavaks õppelahingute faasiks. „1. jalaväebrigaad on alati valmis päris lahinguteks ning alanud õppelahingud on üks etapp, kus me harjutame oma tegevusi,” ütles kolonel Merilo. „Lahingvalmidus on meil igapäevaselt väga kõrge täitmaks oma ülesandeid.”

1. jalaväebrigaadi juhtimisel osalevad õppusel Kevadtorm nii brigaadi orgaanilised allüksused kui ka õppuseks allutatud 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljon ning liitlasüksused Ameerika Ühendriikidest, Suurbritanniast ja Prantsusmaalt. See teeb kokku pea 4000 vormikandjat.

„Number on suur, kuid väljas ei ole kogu brigaad,” lisas kolonel Merilo. „Kevadtormil osalevad vaid valitud üksused, kellel on võimalus harjutada kokku brigaadi ülema ja staabi juhtimisel. Arvestades seda, et meil on lisandunud liitlased, keda me peame oma lahinguplaani integreerima, siis peamiseks väljakutseks on koordinatsioon kõikidel tasemetel, ülesandele keskendumine ja kõikide ettetulevate potentsiaalsete probleemide ennetamine ning käigult lahendamine.”

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

Viimased uudised