Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahandusminister Mart Võrklaev esitas valitsusele õpetajate palgatõusu eelarvemuudatuse, mille kohaselt suunatakse kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfondi 9 273 000 eurot õpetajate palkade tõstmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2024 on õpetaja brutopalga alammäär võrreldes eelmise aastaga 54 euro võrra kõrgem ehk 1803 eurot. Lisaks sellele näeb täiendav eelarvemuudatus ette brutopalga alammäära tõusu 1. jaanuarist tagasiulatuvalt 1820 euroni. Sel aastal kasvas ka diferentseerimiskomponent, mis moodustab nüüd 17,1 protsendi asemel 20 protsenti alammäära maksmiseks eraldatud rahast ehk 364 eurot. Kokku kasvab arvestuslik keskmine palk 6,6% ehk 2184 euroni.

Võrklaeva sõnul on varju jäänud juba 2024. aasta eelarve koostamisel tehtud riigipoolne pingutus õpetajate palkadeks täiendavaid vahendeid suunata. „Õpetajate palgatõusuks suunasime 25 miljonit eurot, millele lisandub eelarvemuudatusega veel üheksa miljonit,” selgitas rahandusminister.

Ida-Virumaa õpetajate brutopalga alammäär, vastava keelekvalifikatsiooni olemasolul, on 1,5 korda kõrgem ehk 2730 eurot, millele lisatakse 20% diferentseerimise osa 364 eurot. Kokku võib kasvada Ida-Virumaa õpetajate kõrgem arvestuslik töötasu 3094 euroni.

Diferentseerimiskomponent annab koolijuhtidel võimaluse maksta õpetajatele  kõrgemat palka  ning tasustada täiendavate tööülesannete eest. Diferentseerimisel on oluline roll nii palga arvestamisel kui ka haridustöötaja karjäärimudeli loomisel.

Rahandusminister saatis 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Valitsusse, mille järgselt peab seaduse vastu võtma Riigikogu.

Viimased uudised