Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus suurendas regionaalsete investeeringute toetuse maksimaalset summat ning muutis selle taotlemise, andmise ja kasutamise korda. Muudatusega tõsteti ühe projekti toetuse maksimaalne summa 80 000 eurolt 120 000 eurole.

„Regionaalsete investeeringute programmist saavad toetust taotleda kõik kohalikud omavalitsused peale Tallinna. Samuti võivad seda teha kõik avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. „Soovime programmiga parandada laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste hoolekande, õppimise, sportimise ning vaba aja veetmise tingimusi. Programm on kestnud juba 19 aastat ja selle aja sees on rahastatud üle 2000 projekti ligi 45 miljoni euro eest,“ lisas minister.

Toetuse minimaalseks määraks sätestati 20 000 eurot ja üle 8000 elanikuga omavalitsusele võimaldatakse esitada kaks taotlust. Samuti muudeti haldusreformi tõttu programmi ajagraafikut ning senised tähtajad lükkusid 1,5 kuu võrra edasi. Kui varem korraldasid maakondlike projektide hindamist maavalitsused, siis uue korra järgi teevad seda kohalike omavalitsuste poolt kokku lepitud maakondlikud arendusorganisatsioonid.

Programmi rahastatakse riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Järgmise taotlusvooru maht on prognoositavalt 3,4 miljonit eurot. Toetusvahendite maakondlik jaotus avalikustatakse rahandusministeeriumi veebilehel hiljemalt 1. veebruaril.

Uue korra järgi avatakse järgmine taotlusvoor 2. jaanuaril 2018 ning taotluste EASile esitamise tähtaeg on 1. märts 2018.

Viimased uudised