Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus otsustas tänasel istungil vähendada kohalike omavalitsuste sihtotstarbeliste toetuste osakaalu ning suurendada selle arvelt omavalitsuste tulubaasi. Otsus muudab omavalitsuste rahakasutuse paindlikumaks. Toetuste kogusumma, mis tõstetakse omavalitsuste tulubaasi, on 4,7 miljonit eurot.

„Haldusreformi eesmärk ei olnud pelgalt omavalitsuste piiride muutmine, vaid ka omavalitsustele suurema otsustusõiguse andmine. Suuremad omavalitsused on võimelised võtma rohkem vastutust ning ise otsustama, mil viisil oma elanikele avalikke teenuseid pakkuda,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Sama mudelit kasutavad ka Põhjamaad ning nende kogemus näitab, et sellest saab kasu kogu ühiskond.“

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul otsustas valitsus juba eelmise aasta septembris, et 2021. aastaks tõstetakse toetusfondis olevad sihtotstarbelised toetused omavalitsuste tulubaasi. „Tänane otsus on esimene reaalne samm selles suunas ning see on kindlasti oodatud muudatus, sest just omavalitsustel endil on kõige parem ülevaade, kuhu ja kui palju on vaja raha anda,“ lisas ta.

Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve läbirääkimistel otsustati, et 2019. aastal antakse jäätmehoolduse arendamise toetus 2,2 miljonit eurot ning sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetus 2,5 miljonit eurot üle omavalitsuste tulubaasi. Otsus ei avalda mõju riigi eelarvele ning kehtima jäävad ka senised nõuded, mis on fikseeritud jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega.

Muudatus hakkab kehtima 2019. aastast ning see suurendab omavalitsuste tulumaksu arvestamise määra 0,03 protsendipunkti võrra. Ülejäänud vahendid ehk 1,8 miljonit eurot suunatakse tasandusfondi.

Viimased uudised