Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kohalikel omavalitsustel on veel kaks nädalat aega taotleda toetust üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks. Oktoobrist aga avaneb taotlusvoor kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmiseks.

„Soovime pakkuda kohalikele omavalitsustele tuge teadmistepõhiseks arenduseks ja planeerimiseks,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside rahastamiseks saab taotlusi esitada 5. augustini. „Need hõlmavad näiteks rahvastikuprotsesside ja -prognooside täpsustamise, keskuste võrgustike, teenuste paiknemise, ettevõtluse ja tööhõive paiknemise uuringuid,“ ütles Aab. „Sellest voorust raha soovivad omavalitsused peaksid nüüd väga usinasti taotluste koostamise ette võtma, et jõuaks need õigeaegselt ära esitada.“ Omavalitsustele jagatakse voorust kokku 250 000 eurot.

Oktoobrist saab taotleda toetust kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö ja teenuste tõhustamiseks. „Tahame aidata tõsta omavalitsuste oskusi nii avalike teenuste pakkumise, kohalike teenuste disaini kui ka üldise regionaalse arendusvõimekuse suurendamises,“ ütles Jaak Aab värskelt allkirjastatud taotlusvooru kohta. „Omavalitsused saavad taotleda raha omavahel koostöös pakutavate ülesannete täitmiseks, uute teenuskorralduste mudelite välja töötamiseks, aga ka ühisasutuste ja –ametite loomiseks või oma asutuste võrgu ümberstruktureerimiseks.“ Samuti antakse toetust sisekontrollisüsteemi kujundamiseks ning avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamiseks kohalikul tasandil.

Taotlusvooru eelarve kogumaht on 250 000 eurot ja taotlusi saab esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele alates oktoobrist.

Eelmises kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise taotlusvoorus toetati 14 projekti kogusummas 249 000 eurot. Rapla ja Ida-Viru maakonnas on selle tulemusel ettevalmistamisel maakonnaülese haridusvõrgustiku käivitamine. Põlva-, Võru- ja Lääne-Virumaal alustati arutelusid maakonnaülese koostöö parandamiseks omavalitsuste ülesannete täitmisel. Viljandi linn ja vald töötavad välja ühisameti mudelit. Põlva ja Valga vallas otsitakse võimalusi kogukondade paremaks kaasamiseks valitsemisse. Pärnumaa omavalitsused on alustanud ühiselt uue sisekontrollisüsteemi väljatöötamist.

„Näha on, et omavalitsuste koostöös tekib lennukaid mõtteid heaks koostööks, mis tagab elanikele parema elukeskkonna just vastavalt kohalikele vajadustele,“ ütles Aab. „Tugevam ja läbimõtlevamalt tegutsev omavalitsus loob püsiväärtust, mille häid vilju saavad elanikud noppida kaua.“

Eraldi koolitused on kavas kohalike omavalitsuste arendustöötajatele, et tõsta kohaliku tasandi arengu kavandamise, projektijuhtimise, uuringute läbiviimise ja piirkonna turundamise oskusi. Programm koosneb kolmest kahepäevasest koolitusmoodulist ja isiklikust arengutoest. Kandideerimine kohalike omavalitsuste arendustöötajate arenguprogrammi algab 9. augustil 2019 Riigitöötaja Iseteenindusportaalis.

Taotlusvoorusid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ osana Eesti regionaalarengu strateegia elluviimisest. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks eraldab riik perioodil 2014–2020 regionaaltoetusteks kokku ligikaudu 324 miljonit eurot. Kohalike omavalitsuste arendustöötajate arenguprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Inimressursi koolitus ja arendamine”.

Viimased uudised