Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riik maksab kohalikele omavalitsustele täiendavalt ligi 934 000 eurot Ukraina sõjapõgenike vältimatu abiga seotud kulude hüvitamiseks. Omavalitsused said taotleda suveperioodi kohta toetust kuni 30. septembrini.

„Olen südamest tänulik omavalitsustele kui eesliinile, kes on Ukraina sõjapõgenikele nõu ja jõuga abiks Eestis elu korraldamisega,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Just nemad hoolitsevad suuresti selle eest, et sõjapõgenikel oleks koht, kus elada, kõht täis ja hädapärased esmatarbeesemed olemas. Nemad kuulavad esimesena ära põgenike mured ja aitavad neid empaatiliselt lahendada. Arusaadavalt on tekkinud sellest omavalitsustele ka täiendavaid kulutusi, mis mõjutavad nende eelarvet.“

Seetõttu hüvitab riik omavalitsustele Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmise ja vältimatu abi pakkumisega seotud kulud. „Riik maksab need toetused välja kahes osas,“ täpsustas minister Solman. „Kevadel kompenseeriti omavalitsustele kokku 1,1 miljoni euro eest tehtud kulusid. Nüüd makstakse välja teine osa.“

Lisaks on plaanis muuta riigihalduse ministri vastavat määrust nii, et pikendada kulude hüvitamise perioodi novembri lõpuni.

Hüvitist makstakse vastavalt omavalitsuste esitatud tegelikele kuluandmetele. Toetust makstakse põgenike majutuse, toitlustamise, esmatarbeesemete, hädapärasteks toiminguteks vajaliku transpordi ja esmase nõustamise eest. Kulude hüvitamine toimub määruses kehtestatud kindlate piirmäärade ulatuses.

Vältimatu abi andmine algab põgeniku Eestisse saabumisel ja lõpeb, kui elamisloa andmise otsuse või rahvusvahelise kaitse menetluse lõpliku otsuse kättetoimetamisest on möödunud 30 päeva. Enamasti on isikul selleks ajaks ravikindlustus ja püsiva elupinna olemasolul on ta hakanud saama toimetulekutoetust. Pärast toimetulekutoetuse määramist on inimesele loodud eeldused iseseisvaks toime tulemiseks ning omavalitsuselt vältimatu abi osutamine ei ole enam vajalik.

Riigihalduse ministri määrus:

Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord–Riigi Teataja

Viimased uudised