Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus võttis täna vastu korralduse jaotada omavalitsustele tasandus- ja toetusfondist kokku 201 miljonit eurot kohalike teenuste osutamise ja toetustega seotud kuludeks. Raha eraldatakse muuhulgas kohalike teede hooldamise, asendus- ja järelhooldusteenuse, toimetulekutoetuse, lasteaiaõpetajate palkade, huvihariduse ja -tegevuse ning puudega lastele abi andmise kulude katteks.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul moodustab enamiku toetusest tasandusfond. „Hetkel jagame tasandusfondist 107 miljonit eurot, et valdadel ja linnadel oleks üle Eesti ühtlasemad võimalused kohalike teenuste pakkumiseks, ning selle raha kasutamise üle otsustavad omavalitsused ise,“ selgitas minister. „Lõuna- ja Kirde-Eestisse suunatakse fondist 66 protsenti, Kesk- ja Lääne-Eestisse 30 protsenti ning neli protsenti Põhja-Eestisse.“

94 miljonit eurot eraldatakse toetusfondist konkreetsel eesmärgil kasutamiseks. Sealhulgas läheb kohalike teede hoiuks 29 miljonit, asendus- ja järelhooldusteenuseks 17 miljonit, toimetuletoetuse maksmise hüvitamiseks 15 miljonit, lasteaiaõpetajate tööjõukuludeks 15 miljonit, huvihariduse ja –tegevuse toetuseks 10 miljonit, matusetoetuseks 4 miljonit, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks 2,7 miljonit ning rahvastikutoimingute hüvitamiseks 1,1 miljonit eurot.

Lisaks on 2022. aastast toetusfondi juurde arvestatud üle antud endiste riigiteede toetus 63 000 eurot.

Tasandus- ja toetusfondi eesmärk on tagada omavalitsustele piisavad ressursid kohaliku elu küsimuste üle iseseisvalt otsustada.

Viimased uudised