Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riik kutsub linnu ja valdu esitama rahandusministeeriumile taotlusi uute investeeringute tegemiseks, et nii elavdada piirkonna majandust. Üle Eesti eraldatakse selleks kokku 70 miljonit eurot.

„Koroonaviiruse kriisi tagajärgede leevendamiseks ning ettevõtluse turgutamiseks saavad kohalikud omavalitsused riigilt investeeringutoetust,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Omavalitsuse uute tellimuste kaudu saab kaasa aidata ka töökohtade säilimisele.“

Kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringumahu suurendamiseks on planeeritud 70 miljonit eurot. Toetus on mõeldud uutele, 2020. a eelarves kavandamata objektidele. Omavalitsus võib selle raha eest ehitada, lammutada või remontida mistahes objekte, paigaldada kommunikatsioone või soetada uut mööblit.

„Juba varem eelarvesse planeeritud tööde tarbeks toetust ei anta, sest sellisel juhul jääks tehtavate tellimuste maht samaks ega tooks majandusele kaasa lisavõimendust,“ selgitas riigihalduse minister. „Just täiendavad investeeringud annavad praegu hädavajaliku tõuke kriisi majanduslike tagajärgedega toime tulekuks.“

Toetust antakse projektidele, mille minimaalne maksumus on 20 000 eurot ning nende esitamise arv pole piiratud. Riigihalduse ministri äsja allkirjastatud määrusega nähakse omavalitsustele ette toetuse piirsumma, mille kasutamiseks esitab omavalitsus rahandusministeeriumile projektide nimekirja. Omafinantseeringut toetuse saamiseks ei nõuta. Välja arvatud juhul, kui projekt sisaldab mitteabikõlbulike kulusid.

Taotluste esitamine ministeeriumile on alanud ning uusi projekte võib nimekirja jooksvalt lisada kuni selle aasta 15. novembrini.

Omavalitsus saab toetuse kätte pärast tööde teostajaga lepingu sõlmimist. Kõik lepingud peavad olema sõlmitud hiljemalt detsembri keskpaigaks, et rahandusministeerium jõuaks omavalitsusele sel aastal toetuse üle kanda.

„Soovime, et omavalitsused suunaksid investeeringuteks mõeldud raha võimalikult kiiresti kohalikku majandusse,“ sõnas minister. „Seetõttu oleme teinud taotluste esitamise võimalikult lihtsaks ning püüame neid menetleda kiiresti. Oleme konsulteerinud toetuse andmise tingimuste välja töötamisel Eesti linnade ja valdade liiduga ning püüdnud nende ettepanekuid arvestada.“

Minister nendib, et omavalitsuste eelarved on vähenenud tulumaksu tõttu saanud hoobi. „Küll aga soovitame omavalitsustel jätkata seni kavandatud investeeringute elluviimist ning vältida vähemalt enne sügist eelarvete kärpeid ja töötajate palkade alandamist. Ennatlik kärpimine süvendab majanduslangust ja tähendab ka omavalitsustele väiksemat tulumaksu laekumist.“

Rahandusministeerium jälgib pidevalt ka üksikisiku tulumaksu laekumist ning II poolaasta alguses saab otsustada, kas peab rakendama mõnes kohalikus omavalitsuses alalaekumise tasandamist.

Kohalikele omavalitsustele riigi lisaeelarvest eraldatavate toetuste summasid saab vaadata siit.

Viimased uudised