Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: rms Kristo Sepp/ Kaitsevägi

Möödunud nädala neljapäeval alanud lisaõppekogunemisel Okas 22 osalenud reservväelased said eile õhtuks peale varustuse tagastamist koju ja suundusid tagasi oma igapäevatoimetuste juurde. Õppus Okas 22 jätkub kaitseväelaste, kaitseliitlaste ja liitlaste osalusel kuni oktoobri keskpaigani.  

„Otsustasime õppust Okas pikendada ning siduda see üheks tervikus järgnevate juba varem planeeritud õppustega. See loob suurepärase võimaluse harjutada juhtimisahela toimimist Eesti riigiasutuste ja liitlaste raamistikus,“ ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm viidates nädalavahetusel toimuvale õppusele Hunt, järgmisel nädalal algavale õppusele Decisive Lancer ning sellele järgnevale õppusele Bold Hussar.

„Eesti aegade suurim lisaõppekogunemine näitas, et meie reservarmeel põhinev riigikaitsemudel on olnud õige valik,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur. „On oluline, et Eesti lihviks kogu tegevusahelat alates valitsuse otsusest kuni iga reservväelase ja kaitseliitlaseni välja. Peame olema valmis reageerima igal ajal mistahes olukorrale. See on meie riigikaitsemudeli lahutamatu osa, mis aitab meil muutuda aina paremaks.“

Pevkur lisas, et eestlaste kaitsetahe on tugev, mida tõestas esimeste reservväelaste kohalejõudmine vaid mõni tund pärast kutse saamist. Eeskuju näitasid ka need reservväelased, kes tulid kohale kaugemalt, olgu selleks Soome või Hispaania.

„Tänan kõiki lisaõppekogunemisel osalenud reservväelasi ja kaitseliitlasi. Tänan ka kõiki nende tööandjaid ja lähedasi, kes oma mõistva suhtumisega andsid oma olulise panuse riigikaitsesse,“ ütles kaitseminister Pevkur.

Jätkuva õppuse Okas 22 lõpuosa seob NATO kaitse- ja heidutushoiakuga Eestis kokku kaitseväe, Kaitseliidu ning liitlaste õppused reservväelaste väljaõppega üle kogu Eesti. NATO, sealhulgas Eesti sõdurite tegevus on nähtav nii õhus, merel kui maal, sealhulgas linnaruumis. Harjutatakse kogu riiki katvat maakaitset, liitlasüksuste integreerimist ja riigiasutuste koostööd kriisiolukorras. Õppus Okas lõpeb oktoobri keskpaigas.

Lisaõppekogunemise Okas 22 peamine eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud.

Viimased uudised