Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sel nädalal saavad Siseministeeriumi ohuteavituse uuringusse registreerunud inimesed esimesed testsõnumid, mis sisaldavad hoiatust ja tegutsemisjuhiseid üleriikliku või piirkondliku ohu korral. Tegelikku ohtu piirkonnas ei ole.

Siseministeerium ja Häirekeskus koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusega arendavad tehnilist võimalust saata elu, tervist või riigi julgeolekut ohustavate sündmuste puhul (näiteks tulekahju, massiline korratus, ohtlik toit vms) ohualal viibivate inimeste mobiiltelefonidele ohuteavituse lühisõnum. Süsteemi kasutusse võtmise eel viib Siseministeerium läbi uuringu lühisõnumite märgatavuse ja sõnumi sisu arusaadavuse kohta.

Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd ütleb, et ehkki ohuteavituse testsõnumid saadetakse ainult uuringusse registreerunud ja testsõnumitest teadlike inimeste telefoninumbritele, on võimalike ehmatuste ärahoidmiseks oluline käimasolevast uuringust võimalikult laialt teada anda. „Mobiiltelefon on privaatne asi, kuid võib siiski juhtuda, et näiteks laual olevale telefonile saabunud sõnumit märkab ka inimene, kes uuringust ei tea. Võimalike valestimõistmiste vähendamiseks on sõnumite ette kirjutatud TEST ning rõhutame veel kord üle, et tegelikku ohtu testsõnumite saamise ajal piirkonnas ei ole ja inimesed ei pea ohutuse pärast muret tundma.“

Üleskutsele ohuteavituse sõnumit testida ja selle kohta tagasisidet anda reageeris ligi 7000 inimest. Esindatud olid nii eesti-, vene- kui ingliskeelsed elanikud kõikidest regioonidest ning kõikides vanusegruppides. Siseministeerium ja Häirekeskus koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusega tänavad uuringusse registreerunuid ning loodavad aktiivset tagasiside andmist. Tagasisidet saab anda nii veebiküsitluse kui telefonikõne abil.

Ohuteavituse sõnumi saatjaks on EE-ALARM, sõnumeid saadetakse ja tagasisidet kogutakse 28.novembrist 10.detsembrini. Üleriikliku ohuteavituse saavad kõik uuringusse registreerunud, piirkondlik ohuteavitus saadetakse testis määratletud ohualal viibijatele.

Asukohapõhised ohuteavituse sõnumid on osa üldisest elanikkonna ohuteavituse süsteemist, kuhu kuuluvad ka sireenid ja muud riiklikud ohuteavitused, mida edastatakse läbi sotsiaal ja tavameedia.

Viimased uudised