Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kujutis: Facebook

Kaitseliidu Jõgeva malev korraldab 2.-6. juulini noorkotkastele ja kodutütardele
militaarlaagri Nursipalus, millest võtavad osa noored vanuses 14-18
eluaastat ning kes on sooritanud kehalised katsed vajalikule tulemusele.

Militaarteemalise laagri eesmärk on noorkotkaste ja kodutütarde oskuste ja
teadmiste arendamine ning noortele riigikaitse tutvustamine läbi
teemakohaste tegevuste. Laagris õpitakse välioskusi, meditsiini, laskmist,
taktikalist meeskonnatööd ja juhtimist.

Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm avab laagri algatuse tagamaid ning
sõnab, et militaarteemalise laagri idee aluse panijad on noored ise, kes
on ainest saanud Balti riikide vahelisest laagrist „Baltic
Guard” ning Suurbritannia kadettide riigikaitselaagrist.

„Militaarlaager tekkis noorte soovist õppida riigikaitsevaldkonda
süvitsi tundma. Seda on väga hea korraldada üleriigilise laagriga, mille
käigus saame läbi asjatundlike instruktorite tagada heal tasemele
väljaõppe,” lisab Tamm.

Nelja päeva jooksul tegelevad noored nii juba tuttavate teemadega kui ka
tegevuste ja ülesannetega, millega tavapärases noorkotka või kodutütre
elus kokku ei puutu. Militaarteemaline laager annab noortele võimaluse
saada aimu rutiinist Kaitseväe ajateenistuses või Kaitseliidu õppustel.
Kodutütarde peavanema Ave Proosi sõnul pakub militaarlaager kaasahaaravat
tegevust just nendele tüdrukutele, kes soovivad saada militaarse
suunitlusega väljaõpet, mis paneks füüsilised ja vaimsed võimed
tavapärasest enam proovile.

„Märgatavalt on suurenenud kodutütarde huvi ajateenistusse astumise
või Kaitseliidu ning Naiskodukaitsega liitumise vastu. Oleme neile aastaid
andnud baasteadmisi ning seekordses laagris on võimalus seni õpitut
kogenud instruktorite juhendamisel rakendada ning huvi riigikaitse vastu
veelgi süvendada.”

Laagris tehakse kõike välitingimustes. Ööbitakse jaotelkides, süüakse
katelokkidest, õpitakse maskeerimist, taktikalist liikumist, sidepidamist
ja luureinfo kogumist, lastakse automaatrelva ning süvendatakse teadmisi
meditsiinis.

Kõikide noorte vanemad on laagritegevustega eelnevalt tutvunud ning on
andnud kirjaliku loa oma lapsel tegevuses osaleda.

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide missioon on
vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja
tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu. Kaitseliidu
noorteorganisatsioonid on noore esmane võimalus panustada riigikaitsesse.

Kommentaarid

Viimased uudised