Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikogus läbis täna esmaspäeval 10. juunil esimese lugemise 2024. aasta negatiivse lisaeelarve eelnõu mahuga 183 miljonit eurot.

„Lisaeelarve eesmärk on hoida riigirahandus jätkusuutlikul rajal, nii nagu oleme koalitsioonis eesmärgiks seadnud ja 2024. aasta eelarvet koostades otsustanud. Samuti on riigieelarve puudujäägi vähendamine eeltöö järgmise aasta riigieelarve tegemiseks, kus 80 protsendi ulatuses tuleb tagada, et kokkuhoiumeetmed on püsiva iseloomuga ja täidavad tulevaste aastate eelarvepuudujäägi vähendamise eesmärki,” selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.

Koos lisaeelarve meetmetega ulatub valitsussektori eelarve puudujääk sel aastal 1,19 miljardi euroni ehk 3%-ni SKPst. Seega täidetakse ka Euroopa Liidu eelarvereeglit.

Rahandusminister rõhutas, et kokkuhoidu panustavad kõik ministeeriumid ja kaasavad võimalusel ka oma allasutusi ja sihtasutusi. Kokkuhoid tuleb peamiselt tegevus- ja majapidamiskuludest ja seeläbi on kavas säästa 63 miljonit eurot.

See hõlmab solidaarselt teistega kulude kokkuhoidu ka kaitseministeeriumi valitsemisalas personali- ja majapidamiskulude arvelt. „Riigikaitse on meie jaoks jätkuvalt prioriteet ja tõhustamise tulemusel vabanevad vahendid suuname täiendavalt kaitsevõime parandamisse – ligi 4,6 miljonit,” ütles rahandusminister.

Suuri investeeringuid lisaeelarvega ära ei jäeta. „Praeguses majandusolukorras on meie eesmärk majandust toetada ja investeeringud 100 protsenti ära teha. See osa, mis jääb sel aastal selgelt kasutamata, on mõistlik edasi lükata või kaaluda nende ära jätmist,” selgitas rahandusminister.

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni investeeringud säilivad kokkulepitud tasemel ehk moodustavad 1 protsendi sisemajanduse koguproduktist (SKP). Kuna aga majandusel ei lähe nii hästi kui loodeti, arvestatakse kokkuhoiu hulka see summa, mis ületab kevadprognoosi järgi ühte protsenti SKP-st ehk kulude taset vähendatakse 19 miljoni euro võrra.

Haiglad peavad tegevuskuludelt panustama 1-protsendilise kokkuhoiuga.

Muuseume, teatreid ja kontsertasutuste sihtasutusi ning avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid kokkuhoiumeetmed ei puuduta.

Tulude suurendamiseks tõstetakse Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Elering ASi dividendide summat.

Lisaeelarve eesmärk on tagada riigi finantsstabiilsus ja võimaldada valitsusel reageerida paindlikult erinevatele olukordadele ja vajadustele, mis võivad aasta jooksul esile kerkida. Negatiivne lisaeelarve on üks vajalikest sammudest selle eesmärgi saavutamiseks.

Kokku sisaldab lisaeelarve ligi 115 miljoni euro ulatuses kokkuhoiu- ja 68 miljoni euro ulatuses tulumeetmeid. Sealhulgas vähendatakse valitsuse reservi 29 miljoni euro võrra.

Viimased uudised