Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Katrin Uffert

Transpordiamet on andnud teada, et Puka alevikus muudetakse liikluskorraldust – lähiajal rajatakse alevikku üherajaline tee. Liikluskorraldus puudutab Pühajärve-Pukamõisa teed 14,74- 16,34 kilomeetril – ehk Puka kalmistu teeotsast kuni asula piirini enne Puka-Kuigatsi teeristi.

Tee keskele on märgistatud üks sõidurada ja äärtesse jääb jalakäijate mõeldud teekatte osa. Sõidukitele liikumiseks on tee keskosa, vastutuleva sõiduki möödalaskmiseks võib põigata tee äärde, segamata seejuures äärejoone taga liikuvaid jalakäijaid või jalgrattureid.

Transpordiameti Jõgeva- ja Valgamaa liikluskorraldaja Raul Tammela sõnul võib üherajalist teed rajada kohtades, kus liiklussagedus on kuni 800 autot ööpäevas ja mõõdetud sõidukiirus on 50-70 km/h ning teel liigub sagedasti jalakäijaid. „Oleme veendunud, et üherajalise tee lahendus Pühajärve-Pukamõisa teel parandab nii jalakäijate kui ka jalgratturite liiklemistingimusi ja üldisemalt muudab teelõiku ohutumaks,” lisas Tammela. „Sõidukite  tegelike kiiruste mõõtmised analoogsetes kohtades on näidanud, et peale üherajalise tee tähistamist on vähenenud ka sõidukite tegelikud sõidukiirused. Eestis on sellelaadseid lahendusi kasutatud alates 2008 aastast. Üherajalise tee lahendus on suhteliselt uudne ja võib osades liiklejates tekitada esialgu segadust.”

Uuel ühesuunalisel teel tuleb sõita raja piires, vastutulevast sõidukist möödumiseks võib sõita
raja piirest välja teepeenrale. Eriti tähelepanelik peab juht olema siis, kui ta möödub teel või tee läheduses olevatest jalakäijatest. Olenevalt liiklusolukorrast tuleb juhil kiirust vähendada ja vajadusel peatuda. Juht peab sõidukiiruse valikul arvestama teeolusid, tee seisundit, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ja muid liiklusolusid ning vähendama kiirust või vajaduse  korral seisma jääma, kui tingimused seda nõuavad.

Vastavalt liiklusseadusele on liikluse korraldamise eesmärk tagada häireteta, sujuv, ohutu, võimalikult kiire ja keskkonda minimaalselt kahjustav liiklus. Sõidukijuhid peavad arvestama liiklusseaduse §-s 50 esitatud nõuetega, mille  kohaselt peab sõidukijuht kohandama oma sõiduki kiiruse olukorrale vastavaks.

Viimased uudised